Naturvårdsverket har beslutat att årets naturfotograf 2020 är Jörgen Wiklund. Priset delas ut för 30:e året och prissumman är 25 000 kronor.

̶ Jörgen Wiklund får stipendiet bland annat för sin mycket uppskattade bok ”Sveriges Sötvattensfiskar”, där 50 limniska fiskarter levande fotograferats med oerhört spännande resultat. Fiskarnas karaktär, såväl arternas som individernas, visas i fotona., säger Björn Risinger, generaldirektör på Naturvårdsverket. Han har stor bredd i sin gärning, där även fågelfoto har en speciell plats, avslutar Björn Risinger.

Jörgen Wiklund är fotograf och forskningsingenjör på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, institutionen för Vilt, fisk och miljö i Umeå. Han har tidigare undervisat i foto på både gymnasie- och universitetsnivå. Den fotografiska verksamheten har resulterat i flera böcker samt utställningar. Fågel- och fiskfotograferingen sker till största del i norra Sverige. Jörgen är sedan 1997 medlem i Naturfotograferna.

– Mitt naturintresse fick jag av min morfar som tog med mig på gädd-, och öringsfiske samt bärplockning. Bärplockningen försökte man ju slippa undan men fiskeintresset blev bestående säger pristagaren Jörgen Wiklund. Fågel-, och fotointresset väcktes när jag var 16 år och kom att prägla resten av mitt liv. Under de senaste 10 åren är det fotograferingen som helt tagit över, avslutar Jörgen Wiklund.

Naturvårdsverket delar årligen ut priset som Årets naturfotograf till en dokumenterat skicklig naturfotograf som visat kunskap och engagemang i naturvårdsfrågor och bidragit till att hävda naturvårdens intressen genom sin fotografiska verksamhet i Sverige

För ytterligare information, kontakta:

Jörgen Wiklund, fotograf, 070-216 55 22, jorgen.wiklund@fagelbilder.se

Anneli Nivrén, presschef Naturvårdsverket, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se

Naturvårdsverket driver och samordnar arbetet för en god livsmiljö tillsammans med andra. Vi bygger vårt arbete på kunskap och visar på möjligheter för en hållbar utveckling. Vi är en miljömyndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Vi är cirka 600 medarbetare på våra kontor i Stockholm och i Östersund.

 Naturvårdsverket är en myndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Vi har en drivande roll i miljöarbetet. Vårt uppdrag är att rikta kraften i samhället – myndigheter, organisationer, kommuner och näringsliv – för att nå miljömålen i Sverige, EU och internationellt. Vi är pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken. Totalt är vi cirka 500 anställda på våra kontor i Stockholm och i Östersund.


Kontakt


Anneli Nivrén

Presschef

anneli.nivren@naturvardsverket.se

010-698 13 00

070-206 37 27

Berit Oscarsson

Kommunikationschef

berit.oscarsson@naturvardsverket.se

010-698 13 61

076-115 15 25

Björn Risinger

Generaldirektör

bjorn.risinger@naturvardsverket.se

010-698 13 53

070-840 41 63