Fotograf/Källa: Länsstyrelsen Västerbotten

Börtingberget, Tvärmyrkullen och Södra Brånet är några av de tio nya och utökade naturreservat som bildats runt om i Västerbotten under 2020.

– Syftet med naturreservaten är att bevara värdefull natur och på så sätt uppfylla internationella åtaganden och nationella miljömål om biologisk mångfald. Flera av reservaten är dessutom utmärkta val för naturupplevelser och en tillgång för alla naturintresserade, säger Björn Jonsson, Naturvårdsdirektör på Länsstyrelsen Västerbotten.

Fler reservat ger skydd för framtiden

I länet finns nu 389 naturreservat. De varierar mycket i storlek, allt från det drygt 500 000 hektar stora Vindelfjällen till lilla Kryddgrovan som bara är 1,8 hektar stort.

Antalet naturreservat har blivit fler de senaste åren, men trots det täcker de bara drygt 2 procent av Västerbottens produktiva skogsmark nedanför fjällen. Reservaten, tillsammans med skogsbrukets naturhänsyn, är öar av variationsrik natur i ett annars mer likformigt landskap.

– Vårt jobb handlar om att hitta och skydda de finaste och mest värdefulla delarna av Västerbottens natur. Det är här vi finner den största biologiska mångfalden med växter och djur som blivit sällsynta. I förlängningen riskerar de att förvinna helt om vi inte skyddar deras livsmiljöer, berättar Per-Anders Blomqvist, reservatsbildare på Länsstyrelsen Västerbotten.

Fem guldkorn bland årets nya naturreservat 

På gränsen mellan Vilhelmina och Åsele kommuner ligger Stor-Almselberget. I bergets sluttningar växer granar av grova mått. På liggande döda träd växer bland annat den sällsynta osttickan som bara finns i de skogar där grova lågor funnits under lång tid. På toppen av berget finns en övernattningsstuga som sköts av Meselefors skoterklubb. Där finns även ett av länets få kvarvarande brandtorn som ger en fin utsikt över omgivningarna.

Några mil åt inåt landet i Åsele kommun ligger Börtingberget. Det är ett 1400 hektar stort vildmarksområde på kanten till Stöttingfjället. Reservatet bjuder på glesa grannaturskogar och vackra vyer som lämpar sig väl för vandring och pauser vid lägerleden.

Knappt 10 mil österut ligger Södra Brånet, alldeles i utkanten av Vindelns samhälle.  I reservatet växer många gamla och grova aspar. Deras tjocka bark har unika kemiska egenskaper som gör att en mängd arter, bland annat olika lavar, är anpassade till att leva på trädet.

Närmare kusten i Skellefteå kommun ligger Spärrmyrberget. Naturreservatet har en rik flora, bland annat växer flera arter av orkidéer i området. Guckusko är en av de mer spektakulära. Den pollineras av små bin som lockas av blommans doft och utseende. När de sätter sig på orkidén halkar de ner och blir fångade i den gula läppen. Den enda utvägen är genom en trång öppning, där pollen fastar på insekten.

I Tvärmyrkullens naturreservat finns den starkt hotade skalbaggen större barkplattbagge. Baggen har sällsynt höga krav på sin boendemiljö. Larverna lever innanför barken på fallna träd och för att trivas kräver de grova, vindfällda granlågor med tjock bark som ska ligga i en fuktig och gammal skog. Dessutom ska lågorna ha nyttjats tidigare av en annan bagge, den bruna granbastborren. Naturreservatet ligger i Åsele kommun.

Alla beslut om naturreservat 2020

Nya naturreservat och kommun

  • Bornsmyran, Skellefteå
  • Börtingberget, Åsele
  • Järnesberget, Åsele
  • Nymyrliden, Skellefteå
  • Spärrmyrberget, Skellefteå
  • Stor-Almselberget, Vilhelmina och Åsele
  • Stortjärnberget, Vindeln
  • Södra Brånet, Vindeln

Utvidgade naturreservat och kommun

  • Rismyrbrånet, Umeå
  • Tvärmyrkullen , Åsele

Hitta reservaten i Naturkartan

I mobilappen Naturkartan hittar du alla länets naturreservat och flera vandringsleder. Ladda ner den utan kostnad för att hitta ut i naturen.

För mer information kontakta:

Björn Jonsson
Naturvårdsdirektör
010-225 44 33
bjorn.jonsson@lansstyrelsen.se

Per-Anders Blomqvist
Naturvårdshandläggare
010-225 44 20
per-anders.blomqvist@lansstyrelsen.se

Emma Johansson
Kommunikatör
010-225 42 42
emma.e.johansson@lansstyrelsen.se

Relaterade bilder


Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövding Helene Hellmark Knutsson är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.


Kontakt


Jörgen Boman

Kommunikationschef och presskontakt

jorgen.boman@lansstyrelsen.se

070-669 00 10

070-669 00 10

Emma Johansson

Kommunikatör Naturvårdsenheten

emma.e.johansson@lansstyrelsen.se

072-223 15 04