Riksbankens Jubileumsfonds styrelse har utsett 2019 års Pro Futura-forskare. Forskarna har handplockats med hänsyn till den kvalitet deras forskning har samt till deras förmåga att i framtiden arbeta självständigt och nydanande.

I den fjortonde omgången av Pro Futura, satsningen på spetsforskning inom humaniora och samhällsvetenskap, har sammanlagt 30 nomineringar skickats in från 16 universitet. Av dessa antas fem forskare till programmet och tre forskare erbjuds RJ 1 year research grant.

Pro Futuras popularitet beror på den utmärkta miljö som forskarna blir en del av på SCAS samt på den starka position som programmet visat sig ge. Forskare från programmet har kommit att inta viktiga poster på universitet, i forskningsråd och akademier, i och utanför Sverige.

Urvalsprocessen till Pro Futura är omfattande. Beredningen har utförts av forskningsinstitutet SCAS (Swedish Collegium for Advanced Study) och en internationellt framstående beredningsgrupp har granskat samtliga nominerade, varav ett urval gick vidare till intervju.

För att stärka unga och framgångsrika forskare finansierar Riksbankens Jubileumsfond (RJ) ytterligare tre forskare för forskning under ett års tid, det så kallade RJ 1 year research grant.

Årets Pro Futura-forskare:

  • Kieron Barclay, nominerad av Stockholms universitet
  • Are Skeie Hermansen, nominerad av Universitetet i Oslo
  • Linn Holmberg, nominerad av Stockholms universitet
  • Christopher Meckstroth, nominerad av University of Cambridge
  • Ivan Miroshnikov, nominerad av Mittuniversitetet

Årets forskare som tilldelas RJ 1 year research grant:

  • Sabina Cehajic-Clancy, nominerad av Stockholms universitet
  • Karin Modig, nominerad av Karolinska Institutet
  • Thomas Ågren, nominerad av Uppsala universitet

Pro Futura är ett spetsforskningsprogram inom humaniora och samhällsvetenskap som RJ driver tillsammans med SCAS (Swedish Collegium for Advanced Study). Inom ramen för programmet ges forskare möjlighet att forska under mycket goda villkor under fem till sju år. Programmet har pågått sedan 1999.

För mer information om Pro Futura kontakta SCAS: 018-55 70 85, info@swedishcollegium.se

Frågor kan även ställas till AnnaLena Hållner, Riksbankens Jubileumsfond: annalena.hallner@rj.se

Läs mer om Pro FuturaStiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.


Kontakt


Hanna Köllerström

Kommunikationsansvarig

hanna.kollerstrom@rj.se

08 506 26 435