Årets Platinaägg går till Linus Karlsson och Paul Malmström.Guldäggstävlingen belönar köpare av bra reklam. För att även uppmärksamma de som producerar den belönade reklamen instiftades 1975 Platinaägget. Bra reklam är visserligen oftast frukten av ett lagarbete, men över en längre tidsperiod går det otvetydigt att urskilja människor som med sin begåvning och personlighet mer än andra har bidragit till reklamens och formgivningens utveckling i Sverige. Platinaägget utses av Platinaakademien.


Motivering:

I år delar vi ut två platinaägg.
Dessa går till två personer som har jobbat ihop nästan hela sina yrkesverksamma liv. De har bidragit till att lyfta en svensk reklambyrå till världsklass. De har blivit ”The Swedes” med USA. De har byggt en framgångsrik reklambyrå på Manhattan. Framför allt har de lyft taket för vad reklam kan vara och inspirerat en hel kreatörsgeneration. Deras unika samarbete har gjort avtryck i reklamvärlden under två decennier. Nu, mitt i karriären, fortsätter de sitt inflytande från var sitt håll. Varmt välkomna in i Platinaakademien, Linus Karlsson och Paul Malmström.

 

 
Kontakt


Linda Nilsson

vd & tävlingsansvarig

linda@komm.se

Anna Magnberg

Projektledare

anna@komm.se

Julia Urbán

Produktionsledare