Länsstyrelsen delar varje år ut SKAPA-priset – Sveriges största innovationspris. Årets vinnare är Joakim Blomqvist, In-sight education, samt Mikael Nilsson och Henrik Andersson, ACTSPORT. Vinnarna fick ta emot diplom och blommor av landshövding Magdalena Andersson vid en ceremoni på Länsresidenset under tisdagen.

Uppfinningar som kan utvecklas till innovationer är en av nycklarna till Sveriges välstånd. Det är viktigt att intressanta idéer blir bärkraftiga framtida företag i Västerbotten. Därför instiftades SKAPA-priset – som ett sätt att uppmuntra uppfinnare och entreprenörer.

Länsfinalist för Skapapriset i Västerbottens län är:  Joakim Blomqvist, In-sight education

Motivering:En tyvärr aldrig sinande marknad är den för behandlingsmetoder av psykisk ohälsa. Tvärtom visar statistiken på en ökande andel av landets befolkning som indikerar besvär av just psykisk ohälsa. Vinnaren av Skapa-priset i Västerbotten Joakim Blomqvist börjar med sin lösning ”In-sight-education” i rätt ände. Den enskilda individen ges insikt i sin situation med hjälp av en animerad film som förklarar psykisk hälsa. Genom digital tillgänglighet, tydlig pedagogik och en behovsrelaterad process hjälper pristagaren sina kunder att själva hitta rätt på vägen till ökat psykiskt välmående. Vinnaren av SKAPA-priset i Västerbotten står inför en obegränsad marknad och lösningen ”In-sight-education” spås en lysande framtid

Länsfinalist för SKAPA-priset unga innovatörer är: Mikael Nilsson och Henrik Andersson, ACTSPORT

Motivering:”Där människor trivs och mår bra finns ett löfte om framgång, och det har årets vinnare av SKAPA-talang för unga innovatörer i Västerbotten tagit fasta på.Det är vetenskapligt belagt att idrottsprestationer fordrar psykiskt välmående. Tillika visar statistiska undersökningar att nästan en tredjedel av dagens idrottare lider, ofta i det tysta, av psykisk ohälsa. Mikael Nilsson och Henrik Andersson har utvecklat en evidensbaserad, digital tjänst - ACTSPORT - för att hjälpa idrottare att både må och prestera bättre. Detta sker genom ett självhjälpsprogram i 7 avsnitt med video och uppgifter. Metoder som effektiviserar behandling av psykisk ohälsa ligger rätt i tiden. ”ACTSPORT” är en hållbar lösning som gör hjälpen mer tillgänglig, flexibel, kostnadseffektiv och tidsbesparande. Vår pristagare visar på starkt driv i en bransch han har omfattande kunskaper inom och vi spår en lyckad vidareutveckling av tjänsten.

SKAPA är en stiftelse som bildades till minne av Alfred Nobel 1985 och delade ut sitt första pris 1986. Bakom stiftelsen står Stockholmsmässan och Svenska Uppfinnareföreningen med stöd av Almi Företagspartner AB, VINNOVA och Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond.

Alla landets pristagare samlas på SKAPA-dagen på Stockholmsmässan i Älvsjö i november där man får chansen att pitcha sin idé inför en publik.

Bifogas: bilder på pristagarna

Bild 1 IMG 2297: Henrik Andersson, Actsport
Bild 2 IMG 2299: Joakim Blomqvist In-sight education

 

 

 

 

 


Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövding Magdalena Andersson är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.


Kontakt


Jörgen Boman

Kommunikationschef och presskontakt

jorgen.boman@lansstyrelsen.se

070-669 00 10

070-669 00 10

Emma Johansson

Kommunikatör Naturvårdsenheten

emma.e.johansson@lansstyrelsen.se

072-223 15 04

Robert Klingbert

Kommunikatör

robert.klingbert@lansstyrelsen.se

Linnéa Ivarsson

Miljökommunikatör

linnea.ivarsson@lansstyrelsen.se

010-225 43 74

072-236 22 41