3D-rekonstruktionen gjordes efter resultaten från 2020 års undersökning och kan ge en ungefärlig bild av hur kyrkan såg ut. Skapad av Joel Eriksson Stomberg, Lödöse museum. Fotograf/Källa: Lödöse museum

Sedan 2019 har Förvaltningen för kulturutveckling/Lödöse museum utfört årliga arkeologiska undersökningar vid Edsleskogs gamla kyrka – den äldsta tegelbyggnaden i det medeltida Sverige. Under vecka 32 och 33 kommer arbetet fortsätta. Undersökningarna har visat att tegelkyrkan började byggas senast i slutet av 1100-talet. Nya rön indikerar dessutom att en ännu äldre kyrka också funnits på platsen.

– Vi har med hjälp av kol 14-analyser kunnat konstatera att vi har begravningar inom kyrkomurarna redan under den allra tidigaste medeltiden. En av de intakta gravarna som hittades under golvet i det norra sidoskeppet daterades till 1061–1156 e. Kr. säger Anna Beckman, arkeolog vid Lödöse museum.

Förutom tidiga begravningar har även spår av ett brandlager från vikingatiden hittats under kyrkans kor. Kanske stod en äldre träbyggnad här innan tegelkyrkan byggdes. Under ett tjockt täcke av krossat tegel och golvytor om vartannat hittades ett lager fyllt av brända trärester i botten av schaktet i kyrkans kor. Därifrån tog arkeologerna ett kolprov.

– När vi fick tillbaka dateringen från labbet blev vi väldigt förvånade. Provet visade nämligen att virket hade fällts mellan 800- och 900-tal – alltså vikingatid. Om det rört sig om rester från en äldre kyrka så är det en ovanligt tidig datering. Detta behöver vi undersöka närmare innan vi kan dra några slutsatser, berättar Anton Lazarides, arkeolog vid Lödöse museum.

Helgonlegenden om martyrprästen Nils, som sägs ha blivit mördad i sin tjänst i Edsleskog och sedan ”strålar genom underbara mirakler”, är fortsatt ett nyckeltema för undersökningen.

– Det går inte att undkomma att det är helgonet Nils som har huvudrollen när man talar om Edsleskog. Den magnifika tegelkyrkan som byggs mot slutet av 1100-talet är tillägnad honom. Det vore fantastiskt om vi kunde hitta ytterligare ledtrådar kring Sankt Nils och vem han var, säger Christian Mühlenbock, museichef vid Lödöse museum.

Årets undersökningar blir de sista på ett tag. Redan i höst påbörjas efterarbetet och planering för kommande publikationer.

Besökare är välkomna att ta del av guidade visningar den 10–13 augusti och 16–20 augusti. Visningarna hålls kl. 11.00 och kl. 14.00 under dessa dagar.

Kontakt

Anton Lazarides – Arkeolog vid Lödöse museum

Epost: anton.lazarides@vgregion.se

Telefon: 073-024 39 52

 

Christian Mühlenbock – museichef (i tjänst från 9/8)

Epost: christian.muhlenbock@vgregion.se

Telefon: 070-020 78 31


Om Förvaltningen för kulturutveckling

I Västra Götalandsregionens Förvaltning för kulturutveckling samlas kompetens inom olika konstformer, natur- och kulturarv, drift av museer och besöksmål samt kulturella horisontella perspektiv såsom hållbarhet, tillgänglighet och barn och unga. Förvaltningen bildades 1 januari 2020 och är en sammanslagning av de tidigare förvaltningarna Kultur i Väst och Västarvet. Läs mer på vgregion.se/kulturutveckling

Relaterade bilder


Kontakt


Ida Northfell

Kommunikationschef

ida.northfell@vgregion.se

070-842 15 38

Anna Härdig

Kommunikatör

anna.hardig@vgregion.se

072-213 03 69

Zara Tellander

Kommunikatör

zara.tellander@vgregion.se

070-021 18 23

Marina Andersson

Kommunikatör

marina.ev.andersson@vgregion

070-085 29 00

Malin Strandlund

Kommunikatör

malin.strandlund@vgregion.se

072-175 53 35

Camilla Lindberg

Kommunikatör

camilla.p.lindberg@vgregion.se

072 038 74 45