Armatec AB utvecklas och har förstärkt med fyra nya medarbetare

Martin Sjölander är det senaste tillskottet till vår Marknads- och Produktavdelning inom gruppen Undercentraler och Energiteknik. Martin är högskoleingenjör i grunden och kommer senast från MLT Maskin & Laserteknik AB där han arbetade som applikationsingenjör. På Armatec arbetar han primärt med våra UC-system.

Sara Saukkonen är vår senaste handläggare på Teknisk Kundservice och kommer närmast från Cryo. Sara arbetar främst med orderhantering och inköp rörande Alfa Lavals sortiment men även övrig orderhantering, teknisk support och offertarbete.

Anders Öhman har förstärkt vår försäljningsavdelning inom entreprenad då han nyligen börjat som Teknisk Säljare för vårt norra distrikt. Anders är utbildad rörmokare och har arbetat med försäljning inom många olika områden. Närmast kommer han från XL Bygg i Umeå.

Marcus Sundberg har nyligen tillträtt en tjänst som Marknads- och produktansvarig och således förstärkt vår avdelning inom Teknisk armatur och pumpar. Marcus produktansvar kommer att vara inom Mätare och Instrument. Han är högskoleingenjör inom maskinteknik, inriktning på produktutveckling och kommer senast från ett mindre bolag i Örebro som förser industrier och verkstäder med skärutrustningar. 


Armatec utvecklar kundanpassade koncept inom flödesteknik för vatten, värme, kyla och process. Alla våra tekniska lösningar utgår från kundernas specifika problem och möjligheter. Målet är att förenkla kundernas vardag genom att leverera färdiga system, funktionslösningar eller produkter. Vi erbjuder olika koncept för bland annat värmeväxling, pump- och mätteknik, avstängning och automation, styr och reglerteknik samt energieffektivisering.


Kontakt


Berndt Öjerborn

Affärsområdeschef Entreprenad & Marknadschef

berndt.ojerborn@armatec.se

+46 31 890 100

+46 31 890 144

Eva Karlsson

VD Armateckoncernen

eva.karlsson@armatec.se

+46 31 890 100

+46 31 890 190