Genom att ge medarbetare nya utmaningar behåller Armatec kompetensen i företaget . Emelie Lindberg och Stefan Kjellgren är två nya ledare inom Undercentraler & Energiteknin samt Teknisk Armatur.

Emelie Lindberg har sedan september i år tillträtt en ny tjänst på Armatec som Produktförsäljningschef för Undercentraler & Energiteknik. Emelie har flera år bakom sig inom området och kommer närmast från tjänsten som Marknads och Produktansvarig på företaget. Med sin kompetens och långa erfarenhet från den senaste tekniken inom dimensionering och beräkning samt sin djupa kunskap kring produkterna kommer Emelie lyfta avdelningen tillsammans med sina kollegor ytterligare ett steg.

- För mig är det viktigt att vi fortsätter att arbeta kundfokuserat, det vi gör internt ska spegla det vi gör externt. Det ska vara enkelt att göra affärer med oss.

Även Stefan Kjellgren tar sig an nya utmaningar inom Armatec, han axlar från den 1 december rollen som Produktförsäljningschef för Teknisk Armatur. Med nästan 10 år inom Armatec i olika positioner, varav den senaste som projektledare för industrisystem, har Stefan samlat på sig stor kunskap kring projektering och kundanpassande lösningar inom komplexa prefabricerade industrisystem. Kunskaper som kommer väl till pass i den nya rollen.

- Jag ser fram emot att tillsammans med mina kollegor driva avdelningen framåt, både gällande tekniska lösningar såväl som försäljningsmässiga aspekter. Utmaningen blir att identifiera och arbeta fram den mest effektiva balansen mellan teknik och affärsmässighet.

 
Armatec AB är ett kunskapsföretag som utvecklar kundanpassade koncept för vatten, värme, kyla och process i Norden. Armatec ägs av Ernströmgruppen och är en nordisk koncern med huvudkontor i Sverige och dotterbolag i Danmark, Norge och Finland. Vi omsätter 1 000 MSEK i Norden och är fler än 250 anställda, varav 60 vid vårt huvudkontor i Göteborg. Armatec bildades 2003 men har mer än 70 års erfarenhet av branschen och representerar starka varumärken såsom Alfa Laval, Bernard Controls, Flowserve och LESER på den nordiska marknaden. Ernströmgruppen AB är ett privatägt, industriellt konglomerat som utvecklar och förvärvar välskötta företag inom teknikhandel och industri. Affärsmodellen bygger på att kombinera det bästa med småföretagandets entreprenörsanda och det stora företagets styrkor såsom stabilitet, struktur och erfarenhetsutbyte. I företagsgruppen ingår 31 nischbolag såsom Armatec, Armaturjonsson, Kruge Piping Systems, CM Hammar, Rimeda, REC Indovent, Polyform, BS Elcontrol, Ouman m.fl. Företagsnätverket, som 2019 för sjunde året i rad nådde all-time-high resultat, omsätter över 2,5 miljarder kronor och har över 1 000 anställda i Norden och Baltikum.


Kontakt


Berndt Öjerborn

Affärsområdeschef Entreprenad & Marknadschef

berndt.ojerborn@armatec.se

+46 31 890 100

+46 31 890 144

Fredrik Ståhl

VD Armateckoncernen

fredrik.stahl@armatec.se

+46 31 890 100

+46 31 890 210