Nu utvecklar Armatec sitt erbjudande inom fjärrvärme och fjärrkyla. Mer kunskap över hela linjen från föreskrivande led till installation och underhåll är en del. Andra delar är ett utökat sortiment som gör det enklare att hitta rätt central utifrån kundbehov samt att alla centraler får växlare från Alfa Laval.

Samlad kunskap
Armatec har utvecklat sin kunskap om centraler för fjärrvärme och fjärrkyla i decennier. Numera sträcker sig kunskapen hela vägen från att hitta rätt central i ett inledande skede, vilket kräver ingående produktkännedom, till att kunna bistå med tips för installation och underhåll. Ett konkret exempel är en kunskapsguide om värmeväxling som finns på Armatecs webbplats (armatec.se) och är tillgänglig för alla.

Ökad valfrihet
En annan fördel är att Armatec gör det enklare att välja rätt central utifrån kundbehov. Dels genom att erbjuda ett bredare sortiment, dels genom att kategorisera centraler utifrån en produktportfölj med allt från standardenheter till kundanpassade och flexibla enheter som Armatec Maxi Flex. Oavsett om kunden söker en enkel och kompakt central för fjärrvärme eller en avancerad och stor central för fjärrkyla, så finns det goda möjligheter för kunden att hitta en produkt som passar.

Alfa Laval-växlare
Numera har också alla centraler från Armatec växlare från Alfa Laval. Växlarna är certifierade av AHRI – ett oberoende institut som garanterar växlarprestanda enligt specifikation. Med säkra prestandauppgifter minskar risken att man väljer en för liten eller för stor växlare.

- Vår satsning på centraler för fjärrvärme och fjärrkyla är viktig för oss. Vi arbetar sedan flera år med vår egen märkning för energieffektiva val, Effergi, och effektiva centraler gör skillnad. Nu tar vi nästa steg in i framtiden med mer kunskap och starkare sortiment. Det känns riktigt bra, säger Pia Johansson, produktområdeschef Undercentraler & Energiteknik på Armatec.

För mer information, vänligen kontakta:
Berndt Öjerborn
Marknads- och Produktchef
031-89 01 44 / berndt.ojerborn@armatec.seArmatec utvecklar kundanpassade koncept inom flödesteknik för vatten, värme, kyla och process. Alla våra tekniska lösningar utgår från kundernas specifika problem och möjligheter. Målet är att förenkla kundernas vardag genom att leverera färdiga system, funktionslösningar eller produkter. Vi erbjuder olika koncept för bland annat värmeväxling, pump- och mätteknik, avstängning och automation, styr och reglerteknik samt energieffektivisering.


Kontakt


Berndt Öjerborn

Affärsområdeschef Entreprenad & Marknadschef

berndt.ojerborn@armatec.se

+46 31 890 100

+46 31 890 144

Eva Karlsson

VD Armateckoncernen

eva.karlsson@armatec.se

+46 31 890 100

+46 31 890 190