Har ni behov av vakuum för att sterilisera, avgasa, torka, filtrera eller förflytta? Vi har lösningen med Flowserve SIHIs nya pump LEMD. En robust, enstegs-vätskeringvakuumpump med sugvolym upp till 450 m3/h, tryckområde 33-1013 mbar.

LEMD har konstruerats med enkelhet i åtanke vilket både förbättrar tillförlitlighet och förenklar underhållet. För att ta minsta möjliga plats vid inbyggnad i system har pumpen en kompakt design i blockutförande med en standardmotor monterad direkt på pumphuset. I standardutförandet är pumphjulet tillverkat i POM (ett polymermaterial) för att förhindra korrosion och kavitationsskador, kan också fås i syrafast stål AISI 316. Pumpen är även föreberedd för ATEX zon 1 genom förberedda ingångar för nivåmätning vid uppstart och temperaturövervakning vid drift.

Pumpen hanterar de flesta gaser och ångor, även termiskt känsliga och explosiva gaser. Genom att drivvätskan kyler mediet hålls processtemperaturen under kontroll, kompressionen är i stort sett isotermisk (ΔT=0). LEMD används för evakuering och pumpning av torra gaser och mättade ångor. Vätskeringsvakuumpumpen är således lämplig för industrier inom livs- och läkemedel, kemi, plast, gummi, massa och papper. Armatec utvecklar kundanpassade koncept inom flödesteknik för vatten, värme, kyla och process. Alla våra tekniska lösningar utgår från kundernas specifika problem och möjligheter. Målet är att förenkla kundernas vardag genom att leverera färdiga system, funktionslösningar eller produkter. Vi erbjuder olika koncept för bland annat värmeväxling, pump- och mätteknik, avstängning och automation, styr och reglerteknik samt energieffektivisering.


Kontakt


Berndt Öjerborn

Affärsområdeschef Entreprenad & Marknadschef

berndt.ojerborn@armatec.se

+46 31 890 100

+46 31 890 144

Eva Karlsson

VD Armateckoncernen

eva.karlsson@armatec.se

+46 31 890 100

+46 31 890 190