Armatec presenterar medarbetare på nya poster

Emelie Winbom, tar sig an nya utmaningar inom Armatec då hon från och med 21 maj har en ny roll som Marknads- och Produktansvarig på avdelningen Undercentraler och Energiteknik. Emelie har mångårig erfarenhet inom Armatec och har de senaste åren arbetat intensivt med vårt sortiment inom fjärrvärme- och fjärrkyla, främst med inköp och hantering av komponenter från Alfa Laval på avdelningen Kundsupport och Inköp. Med sin kompetens och sin långa erfarenhet inom kundservice kommer hon att förstärka vår produktavdelning på ett positivt sätt. Hennes starka kundfokus och målinriktade sätt kommer att förse våra kunder med de bästa tekniska lösningarna utifrån deras behov.

-Jag är oerhörd förväntansfull inför min nya roll. Att få dyka ner mer tekniskt inom det område jag har jobbat med i 3 år känns som en spännande utmaning, säger Emelie själv om sin nya roll.

Hampus Helgegren har sedan april tillträtt en ny tjänst inom Armatec som Marknads- och Produktansvarig inom Ventiler & Automation på avdelningen Teknisk Armatur och Pump. Hampus kommer närmast från en tjänst produktansvarig inom Energimätning. Dessförinnan arbetade Hampus på vårt dotter- och servicebolag Mec-Con där han har förvärvat stor erfarenhet av service inom teknisk armatur. Med hans teoretiska bakgrund som Högskoleingenjör inom Mekatronik, praktiska erfarenhet av teknisk armatur samt kännedom om produkterna kommer han att lyfta avdelningen ytterligare ett steg.

Det jag ser fram emot mest är att få jobba nära våra kunder och lösa deras tekniska utmaningar, berättar Hampus om sin nya tjänst. Armatec AB är ett kunskapsföretag som utvecklar kundanpassade koncept för vatten, värme, kyla och process i Norden. Armatec ägs av Ernströmgruppen och är en nordisk koncern med huvudkontor i Sverige och dotterbolag i Danmark, Norge och Finland. Vi omsätter 1 000 MSEK i Norden och är fler än 250 anställda, varav 60 vid vårt huvudkontor i Göteborg. Armatec bildades 2003 men har mer än 70 års erfarenhet av branschen och representerar starka varumärken såsom Alfa Laval, Bernard Controls, Flowserve och LESER på den nordiska marknaden. Ernströmgruppen AB är ett privatägt, industriellt konglomerat som utvecklar och förvärvar välskötta företag inom teknikhandel och industri. Affärsmodellen bygger på att kombinera det bästa med småföretagandets entreprenörsanda och det stora företagets styrkor såsom stabilitet, struktur och erfarenhetsutbyte. I företagsgruppen ingår 31 nischbolag såsom Armatec, Armaturjonsson, Kruge Piping Systems, CM Hammar, Rimeda, REC Indovent, Polyform, BS Elcontrol, Ouman m.fl. Företagsnätverket, som 2019 för sjunde året i rad nådde all-time-high resultat, omsätter över 2,5 miljarder kronor och har över 1 000 anställda i Norden och Baltikum.


Kontakt


Berndt Öjerborn

Affärsområdeschef Entreprenad & Marknadschef

berndt.ojerborn@armatec.se

+46 31 890 100

+46 31 890 144

Fredrik Ståhl

VD Armateckoncernen

fredrik.stahl@armatec.se

+46 31 890 100

+46 31 890 210