Nu presenterar Armatec en ny fjärrvärmecentral för lite större fastigheter: Alfa Laval Maxi Compact. Den klarar effektbehov upp till 350 kilowatt och innehåller en värmeväxlare för uppvärmning och en för tappvarmvatten. Båda växlarna är certifierade enligt AHRI vilket garanterar prestanda enligt specifikation. Det minskar risken för höga returtemperaturer.

Hög värmeöverföring är en förutsättning för låg returtemperatur. Nya Alfa Laval Maxi Compact är AHRI-certifierad och kan därmed överföra den teoretiskt beräknade mängden värme även i verkligheten.

”Nya Alfa Laval Maxi Compact ger våra kunder trygghet genom att värmeväxlarna i centralen är certifierade enligt AHRI”, säger Jens Helgegren, produktområdeschef på Armatec. ”Utan certifiering riskerar man att få växlare som underpresterar. Det ökar returtemperaturen och i värsta fall åker fastighetsägaren på att betala strafftaxa till energibolaget.”

Alfa Laval Maxi Compact är svensktillverkad och bygger på en hög grad av standardisering. Det kortar tiden från beställning till leverans. En fingervisning är drygt halva tiden mot en specialanpassad fjärrvärmecentral. Med Alfa Laval IQHeat, en smart reglerenhet som är förinställd från fabrik, går det även att korta tiden för installation och driftsättning.

Kompakta yttermått är ett annat signum för Alfa Laval Maxi Compact. Det underlättar vid transport och inbärning. Inga utstickande delar och kabeldragning integrerad i ramen gör också sitt till för en enklare hantering.

På Armatecs webbplats finns ett verktyg, Centralprovaren, som låter besökarna testa hur olika parametrar påverkar returtemperaturen till fjärrvärmenätet. Det går att beställa Alfa Laval Maxi Compact av Armatec från och med den 3 april 2017.

Välkommen att ta kontakt för mer information:

Jens Helgegren
Produktområdeschef Armatec AB
T 031-89 01 27
E-post: jens.helgegren@armatec.se

Göran Johansson
Marknads- och produktansvarig Armatec AB
T 031-89 01 63
E-post: goran.johansson@armatec.seArmatec utvecklar kundanpassade koncept inom flödesteknik för vatten, värme, kyla och process. Alla våra tekniska lösningar utgår från kundernas specifika problem och möjligheter. Målet är att förenkla kundernas vardag genom att leverera färdiga system, funktionslösningar eller produkter. Vi erbjuder olika koncept för bland annat värmeväxling, pump- och mätteknik, avstängning och automation, styr och reglerteknik samt energieffektivisering.


Kontakt


Berndt Öjerborn

Affärsområdeschef Entreprenad & Marknadschef

berndt.ojerborn@armatec.se

+46 31 890 100

+46 31 890 144

Eva Karlsson

VD Armateckoncernen

eva.karlsson@armatec.se

+46 31 890 100

+46 31 890 190