Armatec Iziflex

Nordbygg är norra Europas största mötesplats för verksamma inom bygg- och fastighetsbranschen. I monter A12:28 finns Armatec på plats och visar väl valda koncept inom flödesteknik.

Temat för årets mässa är hållbarhet med fokus på energieffektiva lösningar och smartare materialval. Vi kommer bland annat att presentera Armatec och Erabs gemensamma erbjudande inom Fastighetsautomation. Genom att digitalisera flödet förenklar vi fastighetslivet samtidigt som 10–15% energi per fastighet kan besparas. 

När det gäller smartare materialval finns Armatec Viridi, vår egen märkning för miljömässigt bra produkter. En del av sortimentet är exempelvis Viridi kulventiler som innehåller mindre än 0,1% bly. Armatec Viridi passar alla typer av installationer, är bedömda av SundaHus och Byggvarubedömningen samt ställer mindre krav på omhändertagande i framtiden.

På Nordbygg lanseras även Iziflex, ett nytt koncept för teknikrum. Med Armatecs prefabricerade enheter blir det enklare att förutse tidsåtgång och kostnader, installationstider kortas ned, det blir mindre spill på arbetsplatser och funktionen går alltid igenom en kvalitetskontroll innan leverans. En paketlösning för ett mer hållbart samhälle.

Se till att besöka Armatec i monter A12:28 och diskutera energieffektiva och smarta lösningar inom flödesteknik.

Armatec AB är ett kunskapsföretag som utvecklar kundanpassade koncept för vatten, värme, kyla och process i Norden. Armatec ägs av Ernströmgruppen och är en nordisk koncern med huvudkontor i Sverige och dotterbolag i Danmark, Norge och Finland. Vi omsätter 1 000 MSEK i Norden och är fler än 250 anställda, varav 60 vid vårt huvudkontor i Göteborg. Armatec bildades 2003 men har mer än 70 års erfarenhet av branschen och representerar starka varumärken såsom Alfa Laval, Bernard Controls, Flowserve och LESER på den nordiska marknaden.

Ernströmgruppen AB är ett privatägt, industriellt konglomerat som utvecklar och förvärvar välskötta företag inom teknikhandel och industri. Affärsmodellen bygger på att kombinera det bästa med småföretagandets entreprenörsanda och det stora företagets styrkor såsom stabilitet, struktur och erfarenhetsutbyte. I företagsgruppen ingår 31 nischbolag såsom Armatec, Armaturjonsson, Kruge Piping Systems, CM Hammar, Rimeda, REC Indovent, Polyform, BS Elcontrol, Ouman m.fl. Företagsnätverket, som 2019 för sjunde året i rad nådde all-time-high resultat, omsätter över 2,5 miljarder kronor och har över 1 000 anställda i Norden och Baltikum.

 
Kontakt


Berndt Öjerborn

Affärsområdeschef Entreprenad & Marknadschef

berndt.ojerborn@armatec.se

+46 31 890 100

+46 31 890 144

Fredrik Ståhl

VD Armateckoncernen

fredrik.stahl@armatec.se

+46 31 890 100

+46 31 890 210