Eskilstunas kommunala grundskola följer smittskyddsläkarens rekommendation och låter elever i årskurs 7–9 börja vårterminen med distansundervisning fram till 24 januari.

Beslutet är fattat av grundskolenämndens tillförordnade ordförande Ulla Grip (M) 7 januari. Beslutet gäller inte elever på grundsärskolan. De elever som är i stort behov av stöd för att fullfölja sitt skolarbete i skolan kommer att erbjudas det stödet.

– Vi följer rekommendationerna från Region Sörmlands smittskyddsläkare för att bidra till att minska risken för smittspridning, säger Ulla Grip (M), tillförordnad ordförande för grundskolenämnden.

Beslutet innebär att eleverna på kommunens högstadieskolor får distansundervisning 11–24 januari. Närmare information om hur elevernas undervisning kommer att ske ges av respektive skola via rektor i v-klass under dagen.

– Vi har varit förberedda sedan i våras på att snabbt ställa om till distansundervisning om det skulle behövas. Min bedömning är att våra högstadieskolor har en god planering för hur detta ska genomföras, säger Hans Ringström, skolchef för grundskolan.

Bakgrunden till beslutet är att Region Sörmlands smittskyddsläkare har rekommenderat huvudmännen för regionens högstadier att bedriva undervisning delvis eller helt på distans utifrån den stora och ökande smittspridningen i Sörmland. Smitta sker i huvudsak vid nära kontakt inomhus med smittsam person. Genom distansundervisning ges större möjlighet till fysiskt avstånd under det tid som personal och elever vistas i skolans lokaler.

För mer information, kontakta
Ulla Grip (M), tillförordnad ordförande grundskolenämnden
ulla.grip@eskilstuna.se, 070-815 57 22

Hans Ringström, skolchef grundskolan
hans.ringstrom@eskilstuna.se, 016-710 20 60

 Kontakt


Eva Norberg

kommunikationsdirektör

eva.norberg@eskilstuna.se

016-710 16 92

070-089 37 38