Under 2018 betalades 12,8 miljarder kronor ut från försäkringen, och 69 procent av personerna som ingår arbetskraften i åldern 16-64 år var med i en a-kassa. Väntetiden att få sin första arbetslöshetsersättning från en a-kassa varierade mellan 4-13 veckor under 2018.

Årsstatistiken för 2018 från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen visar uppgifter kring utbetald ersättning, antal medlemmar och väntetiden för att få sin första arbetslöshetsersättning.

12,8 miljarder betalades ut 2018

Under 2018 betalade arbetslöshetskassorna ut 12,8 miljarder kronor i arbetslöshetsersättning. Det är en ökning med 6 miljoner kronor från föregående år. Under 2018 betalades arbetslöshetsersättning ut till cirka 220 000 personer. Det utgör ungefär 4 procent av arbetskraftens män och kvinnor som är i åldern 16-64 år.

3,6 miljoner personer är medlem i en arbetslöshetskassa

I december 2018 var drygt 3,6 miljoner personer medlem i en arbetslöshetskassa. Medlemsantalet har ökat för varje år sedan 2009. Antalet medlemmar under 2018 motsvarar 69 procent av alla personer i arbetskraften som är mellan 16 och 64 år gamla.

Varierande väntetider att få sin första arbetslöshetsersättning

Under 2018 varierade väntetiderna mellan 4 och 11 veckor för de olika arbetslöshetskassorna, när det gäller personer som fick inkomstrelaterad ersättning. Väntetiden för ersättningstagare som söker ersättning enligt grundbelopp varierade mellan 4 och 13 veckor. 

 

Årsstatistiken finns på IAF:s webbplats: https://www.iaf.se/

Detta meddelande är också publicerat på https://www.iaf.se/pressrum/

Om Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF)

IAF granskar arbetslöshetskassorna och Arbetsförmedlingens uppdrag i arbetslöshetsförsäkringen. IAF granskar också hur Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan arbetar med sanktioner för personer som får aktivitetsstöd/utvecklingsersättning eller etableringsersättning. Myndigheten är placerad i Katrineholm och har cirka 75 medarbetare.  Kontakt


Sara Bodemyr Fridell

Kommunikatör

sara.bodemyrfridell@iaf.se

0150-48 70 31

070-508 49 64