Artificiell intelligens ska hjälpa läkare att minska antalet tidiga återinläggningar inom beroendevården Fotograf/Källa: Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Vissa patienter som skrivs ut från Beroendevårdens heldygnsvård behöver läggas in igen redan inom 14 dagar. Ett pågående projekt på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har utvecklat en maskininlärningsalgoritm som kan förutsäga och på så sätt minska risken för snar återinläggning.

– Algoritmen kan identifiera vilken patient som löper ökad risk för snar återinläggning och den informationen kan läkare ta med i sin bedömning vid utskrivningar för att förhoppningsvis minska risken för tidig återinläggning, säger Mikael Mide, psykolog och projektledare på ePsykiatrienheten vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Det förekommer att patienter som skrivs ut från Beroendevårdens heldygnsvård återkommer redan inom 14 dagar. Sedan 2014 har upp till 14 procent av alla patienter återkommit inom två veckor efter utskrivning.

– Det är viktigt att patienter får rätt vård, och att de inte skrivs ut varken för tidigt eller onödigt sent.

Han lyfter också vikten av att patienten har en tillräcklig planering för fortsatt vård, till exempel i öppenvården, och att de patienter som har störst behov också får mest resurser insatta efter utskrivning

– Genom att bättre kunna bedöma vilka patienter som löper störst risk att snart återkomma hoppas vi minska andelen tidiga återinläggningar. Det skulle innebära såväl mer effektivt nyttjande av vårdplatser som minskat lidande för patienterna.

Preliminära data vid en jämförelse mellan algoritmens bedömningar och läkares bedömningar visar att läkare har bättre precision i sina bedömningar, men att algoritmen å sin sida fångar upp fler patienter, även sådana där läkarna trott att risken för snar återinläggning är låg och därmed inte bedömt.

– Förhoppningen är att bedömningarna ska bli bättre totalt sett med läkarens bedömning i kombination med algoritmens beslutsstöd. Det här är också bara ett sätt som vi tror att vi kommer att kunna använda artificiell intelligens inom psykiatrin i framtiden.

 

Fakta: AI-baserat beslutstöd inom Beroendevården

Projektet har använt sig av maskininlärning, som är en teknik inom artificiell intelligens (AI). Utifrån den framtagna algoritmen kommer verksamheten nu att bygga ett beslutsstöd som läkare kan använda i bedömning inför utskrivning, för att minska antalet tidiga återinläggningar.

Projektet har nu påbörjat en valideringsprocess i syfte att samla in mer data från läkarskattningar och på så sätt få en ännu bättre bild om hur algoritmen presterar. Därefter är förhoppningen att använda beslutsstödet i klinik och utvärdera effekten i form av antalet tidigare återinläggningar.


Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till vår avancerade sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt. Här bedriver vi världsledande forskning mitt i en internationell och attraktiv lifesciencemiljö. Tillsammans skapar vi hälsa för dig som patient, idag och imorgon.


Kontakt


Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst

massmedia.su@vgregion.se

031-342 96 00

Anders Goliger

Kommunikationsdirektör

anders.goliger@vgregion.se

031-3421000