Som Blekingetrafikens testresenärer har arton vanebilister anställda på Ronneby kommun åtagit sig att åka till jobbet med kollektivtrafik i en månad. Varför? För att spara pengar och miljö.

Testresenärer är ett projekt där ovana kollektivtrafikresenärer erbjuds att prova på att åka kollektivt under en begränsad period genom att man får tillgång till kollektivtrafikkort utan kostnad. Metoden har testats på många ställen och utvärderingar visar att potentialen är stor för att de som provar på sen fortsätter att åka kollektivt. Utvärderingen av ett liknande projekt i Lund visar att minst 38 % av de 747 deltagarna fortfarande åker huvudsakligen kollektivt till arbetet ett år efter testperioden avslutades!

Blekingetrafiken har tidigare testat metoden i samband med introduktionen av nytt betalningssystem på Gullberna området i Karlskrona. Reglerna är enkla: De arton anställda på Ronneby kommun har goda kollektivtrafikförbindelser och kör vanligtvis bil till jobbet. Som testresenärer får de ett 30-dagars Resekort från Blekingetrafiken, utan kostnad. De åtar sig till att använda resekortet dagligen för att åka till jobbet med, från 17 oktober till 15 november. Testresenärintresset bland Ronneby kommuns anställda fångades under Trafikantveckan av Anna-Karin Sonesson genom en resvaneundersökning hos samtliga anställda.

Vi avslutar med att önska en trevlig resa åt våra arton testresenärer på Ronneby kommun. Målsättningen är att genomföra testresenärprojektet hos andra kommuner och arbetsgivare i hela Blekinge.

Projektet Testresenär drivs av Energikontor Sydost, Blekingetrafiken, Ronneby kommun och Trafikverket.

För mer information, kontakta Camille Delepierre tel 0766-20 90 52 camille.delepierre@energikontorsydost.se
Energikontor Sydost arbetar med förnybar energi och energieffektivisering för en minskad klimatpåverkan och hållbar regional utveckling. Arbetet utförs i nära samverkan med privata och offentliga aktörer i sydöstra Sverige, samt myndigheter och europeiska partners.


Kontakt


Johanna Wallin

Kommunikatör

johanna.wallin@energikontorsydost.se

0709-21 60 56

Lena Eckerberg

Utvecklingschef

lena.eckerberg@energikontorsydost.se

0734-40 82 75