En hel rad internationella och etablerade talare kommer till Arts & Audiences – Nordens största konferens för publikutvecklingsfrågor. Den 7-8 november är det dags. Då samlas över 300 deltagare på Clarion Hotel Post i Göteborg. 

Omvandlingstrycket på offentlig kultursektor växer. Hur kan sektorn både bevara gamla värden och samtidigt utveckla sin samtidsrelevans? Hur man än svarar så står ledarskap på olika nivåer i fokus.

Årets tema för den nordiska konferensserien Arts and Audiences är Leading Transition. Titeln kan läsas både som att leda förvandling och som ledarskap i förvandling. Konferensen samlar konstnärer, tjänstemän och kulturpolitiker till ett samtal om hur sektorn utvecklas och vilka sorters ledarskap som nu krävs.

– Publiken förändras, den har andra och en större mångfald av behov och förväntningar på hur den vill umgås med konst och kultur. Konstnärer inom alla fält söker sig nya uttryck och miljöer för att möta publiken och utmanar därmed institutionernas arbetssätt. Det i sin tur ställer frågor kring hur de politiska uppdragen måste formuleras för att stödja utvecklingen, förklarar Henrik Martén, utvecklingsledare på Kultur i Väst och programansvarig för konferensen.

Ambitionen med Arts & Audiences är att belysa frågor som är gemensamma för alla konstarter och att ge den nordiska kultursektorn internationell inspiration.

– Det vanliga är att varje konstart eller bransch träffas på sina respektive konferenser. Vi tror på dialogen och erfarenhetsutbytet mellan dem, fortsätter Henrik.

– Vi är glada över att redan en bra bit över 250 personer delar den uppfattningen. För detta är ett startskott för oss på Kultur i Väst. Vi hoppas få fortsätta och vidareutveckla den här dialogen med deltagarna genom RePublik – det centrum för publikutveckling vi startade förra året, avslutar Henrik.

Talare och moderatorer: 
Amanda Mogensen, Assistant manager director of the cultural center Mejeriet in Lund
Dr Andrea Phillips, PARSE Professor of Art and Vice-Prefekt of Research at the Valand Academy, Gothenburg
Anne Torreggiani, CEO, The Audience Agency
Birgitta Persson, Secretary General Trans Europe Halle
Carl-Oscar Sjögren, Artistic director & initiator The non existent Center
Cecilia Gelin, Art historian and gestalt psychotherapist
Chris Baldwin, Curator, European City of Culture 2016, Wroclaw Poland
Chris Torch, Program Director Intercult/ Europa Direkt Intercult, Sweden
Deborah Cullinan, CEO Yerba Center for the Arts, San Fransisco, USA
Elli Papakonstantinou, Artist, theatre director and founder of Vyrsodepseio
Jo Parkes, Choreographer and Film Artist, Berlin, Germany
Julie Aldrige, CEO Arts Marketing Association, Cambridge, UK
Khashayar Naderehvand, Writer, poet 
Kristin Danielsen, Director General, Arts Council Norway
Lynn Scarff, Director Science Gallery, Dublin, Ireland
Magdalena Malm, Director General, Public Art Agency Sweden
Martin Q Larsson, Chair, The Swedish Society of Composers
Petra Johanssson, Art adviser and curator, Kultur i Väst, Västra Götalandsregionen.
Rita Davies, Chair Ontario Arts Council, Canada
Sandra Trienekens, Dr and culture sociologist, The Netherlands
Steven Hadley, Phd, Cultural Policy Queens University, Belfast
Vibeke Flesland Havre, Artistic director, Folkets festspillscene, Bergen International Festival
Wouter Hillaert, Theatre critic, Belgium

Praktisk information
Datum: 7-8 november
Plats: Clarion Post Hotel
Tid: 7 november 13.00-17.00
8 november 09.00-16.30 

Fakta Arts & Audiences:
Arts & Audiences är en nordisk konferensserie som startade 2011.
Arts & Audiences utvecklar en gemensam nordisk agenda kring publikutveckling och kultursektorns arbete med vidgat deltagande i kulturlivet. 
Konferensen arrangeras i samverkan mellan Norsk Publikumsutvikling, Oslo, Center för Kunst og Interkultur, Köpenhamn, Producentbyrån och Kultur i Väst, Västra Götalandsregionen 

Läs mer och följ oss: 
Webb: www.artsandaudiences.com
Facebook: https://www.facebook.com/artsandaudiences
Instagram: https://www.instagram.com/artsandaudiences/
Twitter: https://twitter.com/artsaa

Kontakt:
Henrik Martén, Utvecklingsledare
henrik.marten@kulturivast.se
Tel: 0705-16 12 16

Johanna Hagerius, Projektledare 
johanna.hagerius@kulturivast.se
Tel: 0700- 82 35 49

Pernilla Johansson, Kommunikatör 
pernilla.m.johansson@kulturivast.se
Tel: 0706-141680

 

Kultur i Väst

Kultur i Väst är en av Västra Götalandsregionens kulturförvaltningar och vi får vårt uppdrag från kulturnämnden. Grunden i vårt arbete handlar om att stärka konsten och kulturen, samt att öka kunskapen om de positiva effekter kulturen har i samhället. För att kunna åstadkomma det, samarbetar vi med andra aktörer, regionalt, nationellt och internationellt. Läs mer på kulturivast.se


Bifogade filer

 talare4

 KIV nyKontakt


Ida Northfell

Kommunikationschef

ida.northfell@vgregion.se

070-842 15 38

Anna Härdig

Kommunikatör

anna.hardig@vgregion.se

072-213 03 69

Zara Tellander

Kommunikatör

zara.tellander@vgregion.se

070-021 18 23

Marina Andersson

Kommunikatör

marina.ev.andersson@vgregion

070-085 29 00

Malin Strandlund

Kommunikatör

malin.strandlund@vgregion.se

072-175 53 35

Camilla Lindberg

Kommunikatör

camilla.p.lindberg@vgregion.se

072 038 74 45