I samband med skolstarten lägger Åsa Jernberg, gruppledare för Miljöpartiet i Stockholms stad, en motion för en mer inkluderande skola. Motionen inkluderar bland annat förslag för att hbt-certifiera skolan och göra en översyn av de läromedel som används i stadens skolor.

- Varje skola i Stockholms stad måste vara en plats där alla elever känner sig välkomna. Det är därför viktigt att skolan arbetar med alla typer av diskrimineringsgrunder. Hbt-certifieringen är ett bra verktyg för att just synliggöra de normer som finns i skolan idag och skapa förändring, säger Åsa Jernberg (MP), gruppledare i Stockholms stad.

- Målet är att ingen elev ska uppleva att skolmiljön skapar exkludering och isolering. Stockholms stad behöver göra en översyn för att säkerhetsställa att läromedlen som används i stadens skolor är fria från kränkande stereotyper samt exkluderande och diskriminerande inslag, säger Åsa Jernberg.

Under relaterat material, nedan, hittar du motionen. 

MILJÖPARTIET DE GRÖNA I STOCKHOLMS STAD
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35 Stockholm
08-508 29 000 (växel)

www.mp.se/stockholm
www.twitter.com/MP_Sthlm_Region

PRESSEKRETERARE
Hakim Belarbi
0761-22 96 57
hakim.belarbi@stockholm.se
Kontakt


Mårten Roslund

Pressekreterare

marten.roslund@stockholm.se

0761-22 96 25

Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02