Kronobergs län är bäst i landet på att bygga lågenergihus, vilket framgår av en ny rapport från LÅGAN-programmet. Ett av husen som ingår i rapporten är Åsikten i Ljungby, där energiförbrukningen är långt mindre än byggnormens krav. Åsikten visas för medlemmarna i GodaHus den 28 nov kl. 13.15 på Axel Ångbagares gata 1, och då har även media möjlighet att närvara.

Kronobergs län är bäst i landet på att bygga lågenergihus, vilket framgår av en ny rapport från LÅGAN-programmet (där Energimyndigheten samverkar med Sveriges byggindustrier). Ett av husen som ingår i rapporten är Åsikten i Ljungby, där energiförbrukningen är långt mindre än byggnormens krav. Åsikten visas för medlemmarna i GodaHus den 28 nov kl. 13.15 på Axel Ångbagares gata 1, och då har även media möjlighet att närvara. Föreningen GodaHus arbetar med kunskapshöjande aktiviteter kring lågenergihus och energieffektivisering.

GodaHus medlemsträff i Ljungby innehåller förutom studiebesöket på Åsikten, hemligheten bakom hur Ljungby lasarett blivit energisnålast i Sverige, hur värmeåtervinningen från kylmaskinerna i ishallen fungerar och hur man enkelt kan sända energiförbrukning i hyresbostäder med befintlig utrustning. GodaHus medlemsträffar fokuserar antingen på större strategiska frågor eller som i Ljungby på ”skruv- och mutternivå”. Genom ett effektivt kunskapsutbyte kommer hela regionen med på banan. Byggnader står för ca 30 % av energiförbrukningen i landet, så energieffektiviseringsåtgärder inom detta område bidrar till stora besparingar.

Det var för att skapa förutsättningar för kunskapsuppbyggnad kring lågenergihusbyggande bland branschens alla aktörer i sydostregionen, som föreningen GodaHus startades. Initiativet togs av bl.a. Växjö kommun och Energikontor Sydost, i samverkan med Linnéuniversitetet. Föreningen har sedan dess stöttat införandet av en professur och uppbyggnad av en forskargrupp inom området som idag består av en professor och tio forskare på Linnéuniversitetet. Dessutom har föreningen också deltagit i förarbetet så att en ny fortbildningsverksamhet har kunnat starta på LNU i år, med finansiering från KK-stiftelsen.

Efter 4,5 års verksamhet är drygt 30 företag medlemmar i GodaHus; beställare, entreprenörer, leverantörer och konsulter. Aktiviteterna i GodaHus är framförallt egna utvecklingsprojekt, samverkan med LNU i forskarprojekt, eget fortbildningsprogram, deltagande i ett EU-projekt och samverkan på nationell nivå med LÅGAN, Energimyndigheten och Energikontoren Sverige. GodaHus är en av tre goda förebilder i ett nyligen uppstartat projekt finansierat av Energimyndigheten där Energikontoren Sverige skall bygga upp liknande regionala plattformar av byggaktörer för att sprida kunskap och erfarenheter om lågenergibyggande.

LÅGAN´s aktuella sammanställning av lågenergibyggnader är ett kvitto på att marknaden för lågenergihus har ökat i landet och allra mest när det gäller bostäder i Kronobergs län där sannolikt föreningen GodaHus arbete har varit en av flera bidragande orsaker. Detta innebär en god grund att stå på för den pågående utvecklingen mot nollenergihus och plusenergihus som nu börjar ta fart och som innebär att alla nya byggnader from 2021 (för offentliga byggnader redan 2019) skall producera mer energi än vad man förbrukar.

För mer information, kontakta:
Stefan Olsson, stefan.olsson@energikontorsydost.se, tel. 0709-89 01 81Bifogade filer

 131126_PM_Ljungby.pdfEnergikontor Sydost arbetar med förnybar energi och energieffektivisering för en minskad klimatpåverkan och hållbar regional utveckling. Arbetet utförs i nära samverkan med privata och offentliga aktörer i sydöstra Sverige, samt myndigheter och europeiska partners.


Kontakt


Johanna Wallin

Kommunikatör

johanna.wallin@energikontorsydost.se

0709-21 60 56