Profilbild

Lördag 3 december klockan 13 hålls en manifestation mot besparingarna i LSS och personlig assistans. Vi träffas på Norra Bantorget i Stockholm, och på ett 25-tal platser runtom i landet.

Bakgrunden är den gångna höstens många fall där barn och vuxna förlorat hela eller delar av sin personliga assistans, med förödande konsekvenser. Det handlar om människor med mycket omfattande funktionsnedsättningar som får hela sin trygghet, sina möjligheter att leva fullvärdiga liv och sitt framtidshopp krossat.

I RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, nås vi dagligen av upprörande berättelser från förtvivlade föräldrar. Detta kan inte fortsätta! RBU kräver ett nödstopp för indragna assistansbeslut. Vi kräver att lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, respekteras. Det måste vara behoven som styr vilka insatser som människor med funktionsnedsättning får.

På lördag, som är Internationella funktionshinderdagen, samlas en enad funktionshinderrörelse för att manifestera mot besparingar och för LSS och personlig assistans. Bland talarna på Norra Bantorget finns Bengt Westerberg, Jonas Franksson, STIL, Maria Johansson, Lika Unika, Pelle Kölhed, Handikappförbunden, Magnus Andén, Föreningen JAG, Maria Persdotter, RBU och många fler.

Välkomna!

Maria Persdotter, förbundsordförande i RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar maria.persdotter@rbu.se, telefonnummer 0722 508831

Henrik Petrén, generalsekreterare i RBU, henrik.petren@rbu.se, telefonnummer 0708 897544Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU företräder familjer som har barn och unga med olika typer av rörelsehinder, bland annat cerebral pares (cp), ryggmärgsbråck, och muskelsjukdomar. RBU arbetar för att förändra attityderna i samhället och skapa bättre förutsättningar för barn med funktionsnedsättning.


Kontakt


Maria Persdotter

Förbundsordförande

maria.persdotter@rbu.se

072-250 88 31