Det tillfälliga asylboendet Faroy i Växjö avvecklas fram till den 31 juli 2018. Migrationsverket strävar efter att erbjuda de boende plats på andra asylboenden i närområdet. I och med detta avvecklas de sista tillfälliga anläggningsboendena i region Syd.

Det är fortsatt färre människor som söker asyl i Sverige och antalet personer som behöver ett boende ordnat av Migrationsverket har därmed minskat kraftigt det senaste året. Migrationsverket avvecklar därför de sista upphandlade asylboendena i hela Sverige under det första halvåret 2018. Det handlar totalt om 58 boenden som avvecklas etappvis, i denna etapp omfattas ett boende i Kronobergs län.

Ett tillfälligt boende kvar att avveckla i region Syd

I region Syd återstår ett boende, Faroy i Växjö med 323 boende, detta boende ska nu avvecklas med sista utflytt den 31 juli. De som bor på boendet idag kommer att erbjudas andra boendeplatser i Migrationsverkets regi, i lägenheter eller korridorsboenden.

- Som vi tidigare informerat avvecklar Migrationsverket alla tillfälliga boenden i takt med att antalet inskrivna i mottagningssystemet minskar. Faroy är det tillfälliga boende som återstår i regionen säger sektionschef Jennie Sörman.

Migrationsverket informerar de sökande om att boendet ska stänga vid beslut om avveckling. Senast två veckor innan flytt, vid flytt utanför kommunen, och en vecka innan flytt, vid flytt inom kommunerna, kommer de sökande få reda på var de ska flytta.

- Många av de 323 sökande som bor på boendet idag kommer att få sina beslut innan boendet stängs. De som inte hinner få sitt beslut kommer att få information om var de ska flytta så snart det går, och självklart kommer myndigheten att hjälpa till med flytten säger sektionschef Jennie Sörman.


För frågor eller telefonintervjuer kontakta:
Boendeavvecklingen i region syd:

Jennie Sörman, sektionschef Migrationsverket region Syd,
010-485 02 59,Jennie.sörman@migrationsverket.se

Specifika frågor om Faroy:

Frida Strand Jagne, enhetschef mottagningsenhet 1 i Växjö

010-485 57 60, frida.strand.jagne@migrationsverket.se

Migrationsverkets presstjänst, 010-485 66 55Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare.


Kontakt


Migrationsverkets presskontakt

presstjansten@migrationsverket.se

010-485 66 55, kl.8-17 på vardagar, övrig tid via mejl.

Vid pågående nyhetshändelser nås pressjouren på 010-485 66 55 utanför kontorstid. Uppdateringar sker då även via vår hemsida, samt på twitter och facebook.