Den 29 april flyttar Migrationsverket 40 asylsökande från Knivsta till Skellefteå kommun där de erbjudits lägenheter. Det sker som ett led i strävan att glesa ur boenden för att förebygga och minska risken för spridning av coronaviruset.

Migrationsverket har sedan tidigare beslutat att minska antalet asylsökande som bor i kollektiva boenden, och erbjuder boende i egna lägenheter istället för att man delar matsal, duschar, toaletter och gemensamma utrymmen med andra.­

–Inför flytten har Migrationsverket haft en nära dialog med Folkhälsomyndigheten för att säkerställa att hanteringen av flytt överensstämmer med rekommendationerna, säger Jennie Sörman, processansvarig för mottagning och boende vid Migrationsverket.

Migrationsverket har haft kontakt med kommunen inför flytten.

Ingen som uppvisar symptom eller konstateras med covid-19 flyttas till en ny ort eller nytt boende. Inför flytten har Migrationsverket också haft kontakt med smittskyddsläkare.

–Migrationsverket måste fortsatt upprätthålla asylrätten genom att ta emot dem som söker skydd i Sverige och tillgodose deras rätt till bland annat boende och stöd. Eftersom Migrationsverket fortfarande har lägenheter i kommunen som kan nyttjas flyttas asylsökande dit för att skapa en säkrare boendemiljö ur smittskyddssynpunkt, säger Jennie Sörman.

 

 

 

Vid frågor, kontakta presstjänsten:

Tel: 010-485 66 55

Mail: press@migrationsverket.se


Migrationsverket

I Sverige är Migrationsverket den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller ha svenskt medborgarskap. För mer information om Migrationsverket, besök vår hemsida, www.migrationsverket.se. Följ oss även på Facebook och Twitter.


Kontakt


Migrationsverkets presskontakt

presstjansten@migrationsverket.se

010-485 66 55, kl.8-17 på vardagar, övrig tid via mejl.

Vid pågående nyhetshändelser nås pressjouren på 010-485 66 55 utanför kontorstid. Uppdateringar sker då även via vår hemsida, samt på twitter och facebook.