Regeringen beslutade idag att återinföra pliktlagen för deltagande i repetitionsövningar. Officersförbundet stödjer beslutet då det på kort sikt kommer att höja försvarets förmåga, men är oroade över att det på längre sikt kan riskera omställningen till ett anställt försvar.

– Beslutet är bra då det möjliggör en höjning av försvarets förmåga kanske redan under nästa år. Med det oroande omvärldsläge som vi nu befinner oss i är det ett klokt beslut, säger Lars Fresker, ordförande i Officersförbundet.

Samtidigt ser förbundet risker med beslutet.

– Tillämpningen av det här beslutet måste verkligen bevakas noggrant så att det inte blir en smitväg för Försvarsmakten. Risken finns att myndigheten tar in tidigare tjänstgörande med plikt istället för att fortsätta arbetet med att verkligen bli en attraktiv arbetsgivare, säger Lars Fresker.

Redan nu undersöker Försvarsmakten möjligheten att förlänga grundutbildningen från tre månader till nio–tolv månader. Officersförbundet förstår behovet utifrån det militära perspektivet att utbildningen ska ge soldater och sjömän som vid starten av sin anställning direkt kan nyttjas i krigsförbanden.

Tillsammans med risken för att tidigare tjänstgörande, både soldater, sjömän och yrkesofficerare kan kallas in med plikt, finns dock en risk att de planerade åtgärderna sänker attraktionskraften för de militära yrkena.

– Det vilar ett tungt ansvar på såväl regeringen som på myndigheten att informera om vad plikten kan innebära för den som överväger att genomföra grundutbildning såväl som för den som har en anställning, säger Lars Fresker.

Officersförbundet är ett fackförbund för officerare, soldater och sjömän inom Försvarsmakten. Officersförbundet organiserar 13 200 aktiva medlemmar som tjänstgör eller är under utbildning inom Försvarsmakten. Förbundet består av 31 lokala officersföreningar. Officersförbundets verksamhet leds av förbundsstyrelsen.

För ytterligare information och intervjuer, kontakta:

lars.fresker@officersforbundet.se, förbundsordförande, Officersförbundet, 070-628 25 81

daniel.skoglund@officersforbundet.se, pressansvarig, Officersförbundet, 0765-254 085

För mer information om Officersförbundet, besök www.officersforbundet.seOfficersförbundet är ett fackförbund för officerare, soldater och sjömän inom Försvarsmakten. Officersförbundet organiserar drygt 13 500 aktiva medlemmar som tjänstgör eller är under utbildning inom Försvarsmakten. Förbundet består av 31 lokala officersföreningar. Officersförbundets verksamhet leds av en förbundsstyrelse som medlemmarna utsett.


Kontakt


Fredrik Hultgren

Kommunikationschef

fredrik.hultgren@officersforbundet.se

08-440 83 49

076-525 40 85

Lars Fresker

Förbundsordförande

lars.fresker@officersforbundet.se

070-628 25 81