Ge granen ett liv efter jul! När den barrat färdigt kan den komma till nytta. I en förbränningsanläggning med energiutvinning kan granen ge både el och värme.

Här är fler tips på hur man kan återvinna julen:

  • När värmeljusen brunnit ner lämnas ljushållaren in som metallförpackning. Genom att återvinna aluminium sparas 95 procent av den energi som annars behövs för att göra helt ny aluminium. Och aluminium kan återvinnas hur många gånger som helst!
  • Lämna allt julklappspapper till återvinning i insamlingen för pappersförpackningar - eller återanvänd det själv!
  • Sillburken och alla andra burkar och flaskor av glas lämnas till återvinning, locket på burkarna lämnas i metallåtervinningen. Det är energikrävande att tillverka nytt glas, genom att återvinna sparar man energi och bidrar till minskad klimatpåverkan. Både glas och metall kan återvinnas hur många gånger som helst.
  • Bor du i en av de kommuner i landet som samlar in källsorterat matavfall, kan du bidra till att dina rester från julmaten tas omhand på bästa sätt, som biogas till exempel. Det är det mest miljövänliga fordonsbränslet som finns.
  • Är du riktigt miljösmart lagar du inte mer mat än nödvändigt. Konsumentföreningen i Stockholm har räknat ut hur mycket julmat vi äter per person. Hela listan finns på http://www.konsumentforeningenstockholm.se/
  • Allt kan inte återvinnas, men man kan ändå göra miljön en tjänst med resten av julens sopor. Som smålampor från julgransljusen, elljusstakar, luciakronor etc. De ska lämnas som el-avfall på bemannad återvinningscentral.

För mer information kontakta:
Informationschef Anna-Carin Gripwall, 070-662 61 28, acg@avfallsverige.se
Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128

Tony Clark

VD

tony.clark@avfallsverige.se

040-35 66 05

0722-45 22 20