Kvinnor från Stenungsund och Kungälv blev under perioden juli till september felaktigt kallad till mammografiscreening i Angered. Nu har vårdleverantören Unilab presenterat en åtgärdsplan för Västra hälso- och sjukvårdsnämnden.

På torsdagens nämndsammanträde fick västra hälso- och sjukvårdsnämnden en dragning av Unilab om bakgrunden till varför felaktiga kallelser skickades ut men också om vilka åtgärder de nu planerar att göra för att följa vårdavtalet. Mammografiscreening ska enligt avtal i första hand erbjudas vid hemkommunen och inom en viss tidsintervall.

Mobila enheter för mammografiscreening kommer att placeras med regelbunden intervall i Stenungsund och Kungälv med start i januari 2016. I åtgärdsplanen ingår även att Unilab ska kontakta samtliga kvinnor som har blivit felaktigt kallade.

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden ställer krav om återkoppling från Unilab under januari och februari gällande hur arbetet med åtgärderna fortlöper.

Kontakt

Nicklas Attefjord (MP) ordf. nicklas.attefjord@mp.se, 0707-14 89 96

Anne-Lie Sundling (KD) 1 vice ordf. annelie.sundling@kristdemokraterna.se, 0727-52 56 00

Janette Olsson (S) 2 vice ordf. janette.olsson@stenung.stenungsund.se, 0731-59 72 62

Om västra hälso- och sjukvårdsnämnden

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden är en av fem hälso- och sjukvårdsnämnder i Västra Götalandsregionen.

Nämnden företräder dig som bor i Ale, Alingsås, Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn eller Öckerö.

Nämnden ansvarar för att göra behovsanalyser och prioriteringar. Kunskapen om vilka behov befolkningen har styr nämndens beställningar och avtal om primärvård, tandvård, sjukhusvård, folkhälsoinsatser och insatser för personer med funktionsnedsättning.


Bifogade filer

 ReleaseVästra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik.


Kontakt


Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Patrik Rosell

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se