Fotograf/Källa: Foto: Fotogruppen Södersjukhuset

Vid en tillsyn på akutmottagningen i mars 2017 påpekade Inspektionen för vård och omsorg (IVO) brister i omvårdnaden av de patienter som vistades på akutmottagningen i väntan på en vårdplats. Nu redovisar Södersjukhuset till IVO vilka åtgärder som planeras och vilka åtgärder som har vidtagits under året.

– Det allra viktigaste är att minimera tiden som patienter vistas på akutmottagningen efter att vi har beslutat att patienten ska läggas in på en vårdavdelning, säger Eva Östblom, chefläkare på Södersjukhuset.

– Vi arbetar intensivt för att kunna öppna fler vårdplatser, vi undersöker bland annat möjligheterna att öka samarbetet om vårdplatser mellan våra verksamhetsområden. Vi utreder även möjligheten att öppna en ny eftervårdsavdelning, säger Eva Östblom.

Omvårdnad, mat, dryck och läkemedel

För att öka tryggheten och säkerheten för de patienter som trots allt får vänta på en vårdplats på akutmottagningen har sjukhuset tagit fram en ny riktlinje kring hanteringen av läkemedel.

–  Medarbetare på akutmottagningen ska hantera och beställa läkemedel så att behandling kan påbörjas redan på akuten. Vi planerar även att förstärka med medarbetare som ska fokusera specifikt på omvårdnaden, som att tillhandahålla mat och dryck och hålla större uppsikt över våra patienter, säger Eva Östblom.

–  Vi kommer också se över tillgången på sängar så att patienter som får vänta länge får vila i en säng istället för på en brits, säger Eva Östblom.

Korta fakta  

  • Till Södersjukhusets akutmottagning söker varje dygn cirka 300 personer för akut vård. En tredjedel av patienterna läggs in på en avdelning för vidare behandling.
     
  • Den största orsaken till lång väntan på akutmottagningen är brist på vårdplatser inne på sjukhuset.
     
  • I mars 2017 gjorde Inspektionen för vård och omsorg (IVO) en tillsyn av patientsäkerheten i samband med övergången mellan somatisk akutmottagning och vårdplats i slutenvården. Den 20 mars 2018 redovisade Södersjukhuset till IVO vilka åtgärder som vidtagits.

Mer information

Kontakta Södersjukhusets presstjänst 070-484 10 76.Södersjukhuset är ett akutsjukhus genom hela livet. Akutsjukvården är vår kärnverksamhet och utgör, tillsammans med de stora folksjukdomarna, vår specialitet. Vi har också en av landets största förlossningskliniker och här föds över 7000 barn varje år. För oss är det viktigt att kombinera det stora sjukhusets möjligheter med den nära patientkontakten och se till att leva upp till våra ledord: ”för patienten - med patienten”.


Kontakt


Presstjänsten Södersjukhuset

press.sodersjukhuset@sll.se

070-4841076

Sofia Sjöman Waas

Presschef

sofia.sjoman-waas@sll.se

08-616 10 00

070-484 10 76 (Öppet alla dagar kl. 08.00 - 20.00)