Timrå kommun har i nio år redovisat goda resultat och ekonomiskt överskott, men sedan 2018 går kommunen med underskott. Framförallt är det inom socialnämndens verksamheter som kostnaderna har ökat.

I våras beslutade kommunstyrelsen att genomföra en extern genomlysning av kostnaderna inom socialnämndens samtliga ansvarsområden. I den sammanställda rapporten som konsultbyrån Norrlands Utredningstjänst genomfört, framgår det att Timrå kommun i jämförelse med andra kommuner har högre kostnader för:

  • Äldreomsorgen: särskilda boenden
  • Individ och familjeomsorgen: ekonomiskt bistånd
  • Individ och familjeomsorgen: barn och ungdomsvård

– Kostnadsökningar inom socialnämnden är oroande och det måste vändas. Jag är säker på att utredningsrapporten kommer att utgöra ett viktigt instrument i detta arbete, säger Stefan Dalin, kommunstyrelsens ordförande.

Vid tisdagens kommunstyrelsesammanträde fick kommunchefen uppdraget att utveckla ledningen och styrningen samt att socialnämnden ska redovisa åtgärdsförslag för att minska kostnaderna inom de tre utpekade områdena.

– Det behöver göras en handlingsplan där det läggs fram förslag hur arbetet ska gå till med konkreta åtgärder. Dessa behöver också förankras så att det blir tydligt inom hela socialförvaltningen så att alla är med på tåget, avslutar oppositionsråd Tony Andersson.

Åtgärder ska redovisas till kommunstyrelsen i oktober 2019.

Bilaga: Rapport

För mer information:

Stefan Dalin (S), kommunstyrelsens ordförande, tfn 073-270 95 39

Tony Andersson (M), oppositionsråd, tfn 070-190 36 63


Timrå ligger vid kusten mitt i Sverige, mellan två städer med ett perfekt samspel av hav, skog, berg och vildmark. Här finns landsbygd, industrier och ett växande näringsliv. Här finns plats för upplevelser, äventyr eller bara lugn och ro med ett bekvämt avstånd till shopping och nöjen.


Besök gärna på hemsida, http://www.timra.se

För mer information, besök gärna vårt pressrum, http://www.pressmachine.se/pressroom/view/timra-kommunKontakt