Det akut hotade humlepälsbiet har börjat återhämta sig efter satsningar på bihotell, information och fasadrenoveringar med ”bivänliga” material.

Åtgärdsprogrammet för humlepälsbi har hjälpt till att kraftigt öka antalet bin i Simrishamn i Skåne mellan 2014 och 2019. Humlepälsbiet har varit akut hotat, men efter åtgärdsprogrammet väntas arten kunna klassas om från ”akut hotad” till ”starkt hotad” i den svenska rödlistan. Åtgärderna har främst varit information till husägare och allmänhet, och att sätta ut bihotell där honorna kan bygga bo för sina larver.

Programmet har drivits av länsstyrelsen i Skåne med stöd av Naturvårdsverket. Även Simrishamns kommun har bistått med värdefull hjälp.

Varför är humlepälsbiet viktigt?
Sverige har omkring 300 olika arter av vildbin, så varför är det viktigt att just humlepälsbiet överlever? En viktig anledning är att många vilda pollinerande insekter är hotade, bland annat på grund av klimatförändringar och minskad tillgång till blommande ängsmarker. Då arter är känsliga för olika påverkan, är det viktigt att behålla en biologisk mångfald för att inte vara beroende av ett fåtal pollinatörer. Ju större mångfald, desto större sannolikhet att det kommer att finnas pollinerande insekter även i framtiden. Drygt 90 procent av världens vilda växtarter och 75 procent av odlad gröda får hjälp med sin frösättning av pollinatörer. Pollineringen bidrar till vår livsmedelsförsörjning genom ökad skörd av frukt, bär, frön, vissa grönsaker och många andra grödor. Men vi får även berikande upplevelser i naturen, exempelvis naturstudier, biodling, hobbyodling och bärplockning.

Läs mer

Kontakt:
Tuulikki Rooke, Naturvårdsverket, 010-698 10 89, tuulikki.rooke@naturvardsverket.se

Måns Bruun, koordinator för åtgärdsprogrammet, Länsstyrelsen i Skåne län, 010-224 12 62, mans.bruun@lansstyrelsen.se


Taggar

humlepälsbi

Naturvårdsverket är en myndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Vi har en drivande roll i miljöarbetet. Vårt uppdrag är att rikta kraften i samhället – myndigheter, organisationer, kommuner och näringsliv – för att nå miljömålen i Sverige, EU och internationellt. Vi är pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken. Totalt är vi cirka 500 anställda på våra kontor i Stockholm och i Östersund.


Kontakt


Anneli Nivrén

Presschef

anneli.nivren@naturvardsverket.se

010-698 13 00

070-206 37 27

Berit Oscarsson

Kommunikationschef

berit.oscarsson@naturvardsverket.se

010-698 13 61

076-115 15 25

Björn Risinger

Generaldirektör

bjorn.risinger@naturvardsverket.se

010-698 13 53

070-840 41 63