En stad är en geografisk plats som består av byggnader och infrastruktur. Men den består också av människorna som genom tiderna byggt, bott och levt där. Med avstamp i Stockholms södra förorter handlar antologin Att göra stad i Stockholms urbana periferi just om de människorna och hur de är delaktiga i byggandet av staden.

Staden blir inte till av sig själv. Den har gjorts, och görs än i dag, av olika människor med skilda intressen. Staden är inte heller enhetlig. Den karaktäriseras av asymmetri, spänningar, rörelse och samspel där idéer, tankar, handlingar möter det fysiska och materiella.

– Vi vill med antologin visa glimtar av allt det som hela tiden pågår i vår dynamiska stad med fokus på livet mellan husen. Vi vill lyfta fram olika perspektiv och bidra till en mångfacetterad reflektion om en viktig del av vårt samhälle, säger Malin Gawell, docent i företagsekonomi, som tillsammans med Apostolis Papakostas, professor i sociologi, varit bokens redaktör. 

När Stockholm beskrivs är det ofta innerstaden som står i centrum. Den här antologin tar i stället avstamp i de södra delarna av Stockholm. Den urbana periferin som i dagligt tal ibland kallas för förorten, eller orten rätt och slätt. Det handlar om hur människor där – i bostadsområden, företag och institutioner – är delaktiga i att göra stad.

Södertörns högskola grundades för 25 år sedan och flyttade in i lokaler i Flemingsberg i södra Stockholm. Ett område där utbildningsnivån generellt var lägre än i centrala och norra delarna av staden. Högskolan har därmed hela tiden haft dessa frågor ‘utanför dörren’.

– Sen dess har forskare från olika ämnen utvecklat relationer till omgivande samhället och tillsammans med näringsliv, offentlig sektor och civilsamhället fördjupat kunskap om den dynamiska staden. Vi använder benämningen REINVENT som paraply för möten, samtal och reflektion som underlag för forskning och handling, säger Malin Gawell.

I denna antologi medverkar 27 författare från en mångvetenskaplig forskargrupp från i huvudsak Södertörns högskola samt samverkanspartners. De har alla varit delaktiga i projektet Att återskapa förorten i fragmenterade landskap som med stöd från KK-stiftelsen har studerat, diskuterat och tillsammans utvecklat kunskap om samhället i den urbana periferin. Några av de kapitel som boken omfattar är ett om unga kvinnors upplevelser av mötesplatser i Flemingsberg, ett annat om kulturpolitik i marginaliserade områden och ett tredje om bostadsförnyelse ur de boendes perspektiv. 

I samband med lanseringen av antologin bjuder vi också in till ett panelsamtal den 11 maj.För mer information och anmälan: Panelsamtal – Att göra stad i Stockholms urbana periferi

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.
Kontakt


Jenny Tirén Berg

Kommunikatör

jenny.tiren.berg@sh.se

072-236 05 43

Sophia Nilsson

Forskningskommunikatör

sophia.nilsson@sh.se

08-6084000

0722-101453

Emma Williams

Forskningskommunikatör

emma.williams@sh.se

0722088876