Att leva med demens

Forskarna i programmet "Demens: handlingsförmåga, personskap och vardagsliv" har i flera år forskat om på vilka sätt demenssjuka kan utnyttja kvarvarande funktioner i det sociala samspelet.

Programmet syftar till lyfta fram de demenssjukas erfarenheter och kunskap. På vilka sätt kan demenssjuka, trots sjukdomens tilltagande kognitiva och språkliga begränsningar, utnyttja kvarvarande funktioner i det sociala samspelet och i det vardagliga livet? Vilken ställning har demenssjuka personer som medborgare i samhället?

Den 8 december presenteras resultaten på konferensen Att leva med demens.

Att leva med demens

Slutkonferens för forskningsprogrammet "Demens: handlingsförmåga,
personskap och vardagsliv".

Tid: Torsdag 8 december 2016, klockan 13-16.30
Plats: Folkets Hus, Konferensrum 307, Stockholm

Program
13.00-13.20 Att forska om personer med demens, Lars-Christer Hydén, programansvarig
13.20-13.40 Föreställningar i kultur och samhälle om demens, Lisa Käll och Ann-Charlotte Nedlund
14.00-14.20 Etnokulturella aspekter av demens, Eleonor Antelius och Charlotta Plejert
14.20-14.40 Att leva med demens som kronisk sjukdom, Annika T Larsson och Ingrid
Hellström
14.40-15.00 Behov av forskning om demens, Kerstin Angvik, Demensförbundet
15.00-15.30 Kaffe
15.30-15.50 Samtal vid demens, Christina Samuelsson
15.50-16.30 Avslutade diskussion

Välkommen!

För mer information kontakta Lars-Christer.Hyden@liu.seStiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.


Kontakt


Hanna Köllerström

Kommunikationsansvarig

hanna.kollerstrom@rj.se

08 506 26 435