Hela åtta av tio svenska kommunpolitiker, 78 procent, tycker att byggtakten i deras kommun är för låg i dag. Nästan hälften vill också att deras kommun även ska arbeta mer med att skapa nya bostäder inom det befintliga beståndet. Det visar en ny undersökning från Fastigo, fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation.

– Att det råder bostadsbrist i stora delar av landet står bortom allt tvivel, samtidigt som vi har en stor inflyttning till Sverige. Vi måste tänka innovativt kring hur vi snabbt kan få fram bra bostäder till fler människor. Vår undersökning visar att det finns en stark vilja bland kommunpolitiker att anta utmaningen, säger Mona Finnström, vd på Fastigo.

Av Sveriges kommunpolitiker tycker endast två av tio, 19 procent, att byggtakten kan ligga kvar på den nuvarande nivån, medan en procent anser att byggtakten kan minska. Samtidigt vill nästan hälften, 48 procent, att deras kommun i högre utsträckning än i dag ska arbeta med att skapa nya bostäder inom det befintliga beståndet, exempelvis genom att omvandla tomma lokaler och cykelrum till bostäder.

– Redan i dag har både bygg- och fastighetsbranschen brist på arbetskraft med rätt kompetens. Vi måste nu samarbeta ännu mer mellan politiker, näringsliv och utbildningsväsende för att hitta sätt att möta den efterfrågade byggtakten, så som fler snabbspår för nyanlända och utbildningar kopplade till arbetsmarknadens behov, säger Mona Finnström.

En tredjedel av de tillfrågade kommunpolitikerna, 31 procent, anser att den viktigaste aspekten vid nybyggnation är att bygga energisnåla hus. En lika stor andel vill främst prioritera låga byggkostnader.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes mellan den 23 februari–8 mars 2016 och besvarades av 4 237 kommunpolitiker i hela Sverige. Undersökningen skickades till 15 708 respondenter, vilket ger en svarsfrekvens på 29 procent.


Bifogade filer

 Alla kommunerFastigo är fastighetsbranschens ledande arbetsgivarorganisation. Vi tecknar heltäckande kollektivavtal och har lönestatistik för fastighetsbranschen. Fler än 1 100 företag i fastighetsbranschen har valt att ansluta sig till Fastigo för att få råd och stöd i personalfrågor och i ledarskapet.


Kontakt


Mona Finnström

VD

mona.finnstrom@fastigo.se

0706766922