Political science, genusvetenskap och företagsekonomi är några av de nya masterutbildningarna på Södertörns högskola. Hösten 2009 startar sex nya mastersprogram och två nya magisterprogram.

 

Södertörns högskola stärker sitt utbildningsutbud med ytterligare master- och magisterprogram. Tidigare utbildningar på kandidatnivå har vidareutvecklats och från och med höstterminen 2009 finns sex nya mastersprogram och två nya magisterprogram.

- Flera av mastersutbildningarna är till sin inriktning och form unika för Sverige, till exempel utbildningen i medie- och kommunikationsvetenskap och den i genusvetenskap, säger Christine Bladh, dekan för utbildnings- och forskningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap.

- Det är viktigt för oss att kunna erbjuda våra studenter utbildning på avancerad nivå. På master- och magisternivå får studenterna ytterligare möjligheter till kontakt med den nationellt och internationellt välkända forskning som högskolan bedriver, säger högskolans rektor Ingela Josefson.

De nya mastersprogrammen (120 högskolepoäng):

  • Etnologi med inriktning kulturell mångfald och transnationella processer i Europa, ett unikt program med humanistisk, kulturvetenskaplig orientering där etnologi kompletteras med valbara kurser inom ämnena arkeologi, idéhistoria, genusvetenskap, religionsvetenskap och historia.
  • Företagsekonomi som har fokus på innovationsverksamhet i företag och organisationer, och fördjupning av företagandets villkor i en global kontext.
  • Genusvetenskap, en unik utbildning med teoretisk och metodologisk fördjupning med särskild inriktning mot genus- och sexualpolitik i ett globalt perspektiv.
  • Media, Communication and Cultural Analysis ges på engelska och ger kunskaper om teori och praktik i moderna medier.
  • Political science ges på engelska och erbjuder fördjupning i någon av kurserna Comparative Politics och International Relations.
  • Sociologi ger en både bred och djup ingång i olika samhällsvetenskapliga analysinriktningar.

Nya magisterprogram (60 högskolepoäng):

  • Magisterprogram med Europainriktning innehåller två delkurser med starkt Europafokus och två delkurser i det valda huvudämnet.
  • Mänskliga rättigheter och den offentliga förvaltningen ger fördjupad kunskap och förståelse för rättighetsregleringens betydelse för svenska förvaltningsmyndigheter och domstolar.

Mer information: www.sh.se, samt Södertörns högskolas studiekatalog som kan laddas ned eller beställas i tryckt form på webbplatsen.

Kontakt: Christine Bladh, dekan vid utbildnings- och forskningsnämnden för humaniora, samhällsvetenskap och teknik.
Telefon: 08-608 41 99.
E-post: christine.bladh@sh.seSödertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.


Kontakt


Jenny Tirén Berg

Kommunikatör

jenny.tiren.berg@sh.se

072-236 05 43

Sophia Nilsson

Forskningskommunikatör

sophia.nilsson@sh.se

08-6084000

0722-101453

Emma Williams

Forskningskommunikatör

emma.williams@sh.se

0722088876