Om länets skolor behöver hjälp med fjärrundervisning kan AV-Media Region Kronoberg hjälpa till.

- Vi har flera länslicenser till digitala verktyg i olika ämnen som är bra att använda när skolor behöver bedriva undervisning på distans, säger Cristina Haraldsson, verksamhetschef på kompetens och lärande.

Lärargrupper som saknar erfarenhet av undervisning i den digitala miljön kan få stöd och digital support. På förmiddagen onsdagen den 18 mars genomförs första utbildningen i fjärrundervisning på Katedralskolan i Växjö. 

Läs hela pressmeddelandetVart fjärde år väljer du som bor i Kronoberg vilka politiska partier som ska besluta om regionens inriktning och utveckling. I Region Kronoberg samlas ansvaret för områden som bidrar till den regionala utvecklingen i hela länet. Hälso- och sjukvård dominerar verksamheten.


Kontakt