Resultatet från utredningen om eventuell smittspridning av covid-19 på Ljungby Lasarett visar att en avdelning på lasarettet är drabbad. På avdelning 2 har man hittat 18 patienter där det inte går att utesluta att de smittats på sjukhus. Under samma period har ca 15 medarbetare bekräftats smittade.

Patienterna har vårdats på avdelningen, skrivits ut och sedan insjuknat i covid-19 under inkubationstiden. Utredningen har inte funnit något annat samband mellan de 18 patienterna än att de vårdats på samma avdelning, därmed går det inte att utesluta att patienterna har blivit smittade på sjukhus. Medelåldern på de 18 patienterna är 80 år, fyra av dem har senare avlidit.

– Det är beklagligt att det finns en misstänkt smittspridning på sjukhuset i Ljungby, även om den inte är helt klarlagd. Det är också beklagligt att fyra invånare har avlidit. Nu har våra medarbetare tillsammans med vårdhygien gjort ett gediget arbete för att undvika smittspridning på Ljungby Lasarett, säger Maria Wiltz, sjukhuschef.

Möjliga orsaker

Exakt vad som har orsakat utbrottet går inte att klarlägga men det är troligtvis flera faktorer som ligger bakom. Några tänkbara orsaker kan vara att avdelningen sedan tidigare har haft vakanser vad gäller sjuksköterskor, hög sjukfrånvaro på grund av hantering av förkylningssymtom i samband med pandemin samt, på grund av hög belastning, fått svårt att upprätthålla följsamhet till hygienrutiner.

– Utredningen visar att smittan har dykt upp på boenden i kommunerna ungefär samtidigt. Därför är det svårt att säga vad som är hönan och vad som är ägget, så vi måste ta detta på största allvar och bekämpa smittspridningen, säger Maria Wiltz.

Vidtagna åtgärder

För att stoppa smittspridningen har flera åtgärder satts in, många redan innan utredningen startade. Några av åtgärderna:

  • Tätare kontakt med vårdhygien som även har utbildat personalen på avdelningen
  • Översyn av hantering av skyddsutrustning
  • Ytterligare komplettering vad gäller tillgång till handsprit på enheten
  • Dialog med fackliga företrädare
  • Ökad grundbemanning på covid-enheten

Läs hela pressmeddelandet.

Marie Lendahls
Pressekreterare
+46 470 58 96 70| + 46 709 84 44 22
marie.lendahls@kronoberg.se
www.regionkronoberg.se


Kontakt