Akademiska Hus är en av de största enskilda användarna av geoenergi i Sverige. Det är de för att dem ansvarsfullt utvärderar fler möjligheter än fjärrvärme när de väljer sina energisystem.

Svensk Fjärrvärme är upprörd över att Akademiska Hus skärper sina miljömål och energikraven på sina byggnader. Så upprörd att lobbyorganisationen har skrivit ett brev till regeringen där de påstår att geoenergi inte innebär någon energieffektivisering. Man går så långt som att påstå att Akademiska Hus går emot regeringens och EU:s energieffektiviseringspolitik, och utkräver ett svar på vad regeringen tänker göra åt detta.

Orsaken är att Akademiska Hus, helt i enlighet med Boverkets byggregler, kommer att mäta energiprestandan i sina byggnader i köpt energi. Svensk Fjärrvärme ondgör sig över detta, eftersom det innebär att fastighetsägaren kan dra nytta av exempelvis gratis förnybar geoenergi och på så sätt klara ambitiösa energikrav. 

Svensk Fjärrvärme vill med andra ord med politiska medel slå ut en hel miljöteknikbransch i Sverige, en bransch som erbjuder stora miljövinster, exportpotential och framtida arbetstillfällen.

Organisationerna Geotec, Svenskt Geoenergicentrum, SVEP och Kyl & Värmepumpföretagen har reagerat. Vi ser det som ett kraftigt angrepp på geoenergin! Vi har därför tillsammans skrivit ett brev till finansmarknadsminister Peter Norman, näringsminister Annie Lööf, IT- och energiminister Anna-Karin Hatt samt bostadsminister Stefan Attefall, där vi betonar allvaret i Svensk Fjärrvärmes felaktiga påståenden. Vi anhåller också i brevet om ett möte med ministrarna för att få möjlighet att ge vår syn på saken och belysa det faktum att Svensk Fjärrvärme avser att slå ut en hel teknikbransch, enbart i syfte att konkurrensskydda sin egen produkt.

 

Johan Barth

 

VD Geotec och Svenskt Geoenergicentrum

vOrdförande i SVEP
Geotec är en rikstäckande sammanslutning av fristående, välrenommerade borrningsföretag med lång erfarenhet inom vatten-, energi- och entreprenadborrning (grundläggning, prospektering, miljöborrning mm). Geotec-anslutna företag erbjuder Sveriges enda typgodkända brunnar.


Kontakt


Johan Barth

johan.barth@geotec.se

075 700 88 20

0702 30 71 00