Regeringen har meddelat att insamlingsansvaret för förpackningar och tidningar ska samlas hos kommunerna. En genomförandeutredning tillsätts för ta fram ett förslag på hur det förändrade insamlingsansvaret ska utformas i praktiken. Målet är att det ska bli enklare för hushållen att lämna förpackningsavfall och returpapper till återvinning. Vi väntar nu bara på att få veta vem som är utredaren.

Avfall Sverige har bjudit in en panel bestående av kommun- och riksdagspolitiker samt företrädare för fastighetssidan till en debatt under Almedalsveckan för att diskutera frågan:

  • Hur ser panelen på regeringens besked att insamlingsansvaret för förpackningar och tidningar ska flyttas från producenterna till kommunerna? Bra eller dåligt? Varför?
  • Vad har panelen gjort eller vad vill de göra för att få en bättre ordning?

I panelen ingår Ann-Marie Nilsson, (c), kommunstyrelsens ordförande Jönköping, Katarina Luhr, (mp), miljöborgarråd Stockholm, Ann-Sofie Wågström, (s) kommunfullmäktiges ordförande i Eskilstuna, Maria Strömkvist, (s), Miljö- och jordbruksutskottet och Rikard Silverfur, Näringspolitisk expert, Fastighetsägarna. Moderator är Weine Wiqvist, VD Avfall Sverige.

Tid: Måndag 29 juni kl. 11.00-12.00. Från 10.30 fika

Plats: Carmérgatan 3, Högskolan sal E30

http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/26893?redir=%23eidx_0

Välkomna!

För mer information kontakta:

Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef, tel 070-662 61 28, acg@avfallsverige.se

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/05/kommuner-far-utokat-ansvar-for-insamling-av-hushallsavfall/

http://www.avfallsverige.se/nyhetsarkiv/nyhetsvisning/artikel/avfall-sverige-vaelkomnar-kommunalt-insamlingsansvar-foer-allt-hushaallsavfall/

http://www.mynewsdesk.com/se/avfall_sverige
Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128

Tony Clark

VD

tony.clark@avfallsverige.se

040-35 66 05

0722-45 22 20