Att byta, låna och skapa leksaker är en både kul och miljösmart idé. Därför tilldelar Avfall Sverige nu sin märkning ”Miljönär-vänlig” till Retoy. De bidrar på ett konkret sätt till att människor kan återanvända de resurser som redan finns.

Märkningen Miljönär-vänlig har tagits fram av expertorganisationen Avfall Sverige tillsammans med Sveriges kommuner för att underlätta för alla som vill laga, låna och återanvända. Målet är att minska mängden avfall och göra hållbar konsumtion till en god vana, vilket spar både pengar och miljö – det är miljönär-vänligt helt enkelt.

I Sverige är vi visserligen bra på att ta hand om det avfall som uppstår. Men vår höga konsumtion leder inte bara till enorma mängder sopor, det innebär också att vi förbrukar jordens resurser och energi i snabb takt. Miljöpåverkan är också stor, både när varor tillverkas och när de används.

Med sin Miljönär-vänliga märkning vill Avfall Sverige uppmärksamma alla de som bidrar till att vända trenden och ge produkterna ett längre liv och därmed banta soppåsarna.

– Privatpersoner kan spara mycket pengar på att laga, låna och återanvända. Och vi kan tjäna miljarder ur ett samhällsekonomiskt perspektiv på att minska mängden avfall i Sverige, utan att för den skull behöva göra avkall på livskvaliteten. Sedan starten 2011 har Retoy lekt med över
400 000 barn som har lånat, bytt och skapat leksaker. Det är värt att uppmärksammas, säger Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef på Avfall Sverige.

Om alla 50 000 leksaker som miljöhjältarna bytt genom Retoy istället skulle ha köpts nya hade det resulterat i cirka 150 ton växthusgasutsläpp.* Det motsvarar cirka 20 varv runt jorden med bil!**

– Vi är jätteglada över Miljönär-märkningen som förhoppningsvis leder till en större efterfrågan av våra aktiviteter. Vi vill att barn över hela Sverige ska uppleva glädjen i att ta hand om sina leksaker och varandra, och förstå sambandet av hur allting är ömsesidigt beroende. När vi skapar nya saker av gamla, byter saker med varandra och tänker på att vara snälla mot oss själva, våra medmänniskor och naturen, då mår både vi och jorden bättre, säger Soledad Piñero Misa, VD och grundare Retoy.

www.miljönär.se kan man inom kort se alla verksamheter som märkts som Miljönär-vänliga – kolla då vilka som finns nära dig! På sajten finns också en mängd tips och råd för en mer hållbar konsumtion. Det behöver inte vara svårt.

För mer information och bildmaterial

Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef Avfall Sverige, acg@avfallsverige.se, 070-6626128

Maria Lundkvist, kommunikationsansvarig Retoy, maria@retoy.se, 0763 100103

* där en nyproducerad leksak av mindre modell motsvarar ca 3 kg koldioxid (CO2).

** beräknat på utsläpp från en mellanstor bil samt att det är ca 4000 mil runt jorden

Om Retoy, www.retoy.se:

Hos Retoy möts barn och upplever hur kul det är att vara miljövänlig samtidigt som de lär sig om sina rättigheter genom att byta, låna, skapa och ge leksaker. Retoy jobbar även aktivt med att sortera bort leksaker som kan innehålla farliga kemikalier. Sedan starten 2011 har de nått över 400 000 barn på deras aktiviteter. Retoy finns idag i Malmö, Stockholm, Göteborg, Lerum, Bollnäs, Ovanåker och Gislaved, men leker för fullt för att nå barn i hela Sverige. Huvudpartners är Unicef och Blocket.


Bifogade filer

 AvfallSverige_Retoy.pdfAvfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128

Tony Clark

VD

tony.clark@avfallsverige.se

040-35 66 05

0722-45 22 20