Den 21–22 maj håller Avfall Sverige årskonferens med utställning på Stockholmsmässan. Drygt 600 personer samlas då för att diskutera dagsläget och forma framtiden för svensk avfallshantering. Det blir bland annat en omvänd utfrågning, då politikerna avkräver näringsliv och kommuner svar om hållbarhet.

Jytte Guteland (S), EU-kandidat kommer att visa vad EU-politiken åstadkommit och vad vi kan vänta oss de närmaste åren. Tillsammans med Anders Mankler (MP), sakkunnig från miljödepartementet, och kommunpolitikern Robin Holmberg (M), Ängelholm, ställer hon också både näringslivet och kommunerna mot väggen – hur hållbara är de egentligen.

Kinnarps Johanna Ljunggren diskuterar vilket ansvar producenterna kan och bör ta i en cirkulär ekonomi med inspel från Göran Holm, styrelsemedlem i Förpacknings- och tidningsinsamlingen, och representanter från kommunal avfallshantering. Katarina Graffman, författare och doktor i kulturantropologi, talar om slit-och-släng-kulturen. 

Därtill blir det fördjupande seminarier om framtidens avfallshantering, om beteendeförändringar och nya tekniklösningar.

Årsmötet röstar om ny ordförande, där Lars Stjernkvist (S) är valberedningens förslag.

Ett 40-tal företag ställer också ut allt från högteknologiska lösningar för sophämtning on demand och drönarmätning av deponier till underjordiska sopkärl och oljeavskiljare.

Media är välkommen att bevaka konferensen och utställningen. 

För mer information och ackreditering, kontakta

Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef Avfall Sverige, tfn 070-662 61 28, e-post acg@avfallsverige.se

Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i alla landets kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är “Det finns inget avfall”. Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds. Kommunerna och deras bolag är ambassadörer, katalysatorer och garanter för denna omställning.
Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128

Tony Clark

VD

tony.clark@avfallsverige.se

040-35 66 05

0722-45 22 20