Det tror många inom svensk avfallshantering. I Sverige behandlas cirka 4,2 miljoner ton hushållsavfall varje år. Det är kommunernas ansvar att ta hand om detta. Marknaden för hushållsavfall omsätter cirka 5 miljarder kr. Avfallshanteringen är en del av samhällets infrastruktur. Vilka förutsättningar finns för en långsiktigt hållbar avfallshantering? Hur kommer avfallshantering och återvinning att utvecklas, enligt branschaktörerna? Vilka är framtidsfrågorna?

Detta och mycket annat diskuteras på RVFs årsmöte i Uddevalla den 31 maj. Representanter från Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet, EU-parlamentet och – förstås – RVF är några av deltagarna.

Tre nyinrättade stipendier kommer också att delas ut till unga högskolestuderande den 31 maj. Deras arbeten handlar om:
1. Faktorer som kan påverka avfallstaxan. En alltid lika aktuell fråga.
2. Hälsorisker i samband med slagghantering vid avfallsförbränning.
3. Rötning av pressvätska visar hur man bättre kan utnyttja restavfall efter ut-sortering av matavfall.

Välkommen att delta i RVFs årsmöte!
Dag Tisdagen den 31 maj
Tid Kl 10.00 - 16.30 (hela eller delar av dagen)
Plats Östrabo gymnasium, Kämpegatan 36, Uddevalla

Program
Kl 10.30 Avfallshantering – en del av samhällets infrastruktur
Monica Lövström, pol sakkunnig Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet
Kl 10.50 Allmännyttiga tjänster och upphandling i ett europeiskt perspektiv
Charlotte Cederschiöld, Europaparlamentet
Kl 11.40 God sed för bolagsstyrning
Lennart Hansson, Sv kommuner och landsting
Kl 12.10 Framtidsfrågor för avfallshantering och återvinning
Weine Wiqvist, RVF

Kl 13.30 Utställning och studiebesök på TRAABs biogasanläggning i Vänersborg

Om Du vill träffa någon av deltagarna för en intervju eller delta i studiebesöket behöver vi veta det senast den 30 maj. Jag nås då på 070-662 61 28.

Välkommen!

Anna-Carin Gripwall, informationschef RVF
040-35 66 08, 070-662 61 28, anna-carin.gripwall@rvf.seAvfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128

Tony Clark

VD

tony.clark@avfallsverige.se

040-35 66 05

0722-45 22 20