Bara du kan se till att din soppåse inte skadar din omgivning. Gör ett aktivt val - se till att inte lägga något farligt avfall i soporna!

Varje år säljs över 80 miljoner konsumentprodukter som är giftiga, frätande, irriterande eller hälsoskadliga. Om det ser ut hos dig som hos de flesta andra blir det en skvätt stående som aldrig kommer till användning. Det kan till exempel vara rengöringsmedel, lim och lösningsmedel. Små flaskor och burkar som så lätt slinker ner i soppåsen när man väl kommer sig för att städa bort dem.

Samma sak gäller kanske för batterier, den trasiga MP3-spelaren, flaskan med hårspray, glödlampor eller det gamla nagellacket. De hör inte heller hemma i soppåsen.

Ta reda på vad ditt avfall innehåller och se till att lägga rätt sak på rätt plats. Ingen annan kan göra det åt dig!

Nu startar en kampanj för att uppmärksamma på alla de produkter som inte hör hemma i soppåsen, men som ofta hamnar där ändå. Det är Avfall Sverige och kommunerna som står bakom satsningen, som ska göra Sverige lite renare och lite säkrare.

På de flesta håll är det kommunernas bemannade återvinningscentraler som tar emot alla typer av farligt avfall. Men kanske har du närmare än så till insamlingen. Flera kommuner har redan infört eller testar just nu insamling av sådant här smått farligt avfall i butiker eller på andra platser inne i tätorter med gott resultat. Fråga din kommun vad som gäller där du bor.

För mer information kontakta Avfall Sveriges rådgivare för farligt avfall Jessica Christiansen, tel 040-35 66 18, 070-669 36 18 eller informationschef Anna-Carin Gripwall, tel 040-35 66 08, 070-662 61 28.

Avfall Sverige är en branschorganisation inom avfallshantering och återvinning, med ca 400 medlemmar, främst kommuner, kommunbolag men också privata företag. Vi representerar därmed 99 procent av Sveriges befolkning.

Vi är Sveriges största miljörörelse. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att svensk avfallshantering fungerar. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vi är 12 000 personer som arbetar tillsammans med Sveriges hushåll och företag och gör ett av Sveriges viktigaste jobb!
Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128

Tony Clark

VD

tony.clark@avfallsverige.se

040-35 66 05

0722-45 22 20