Under rubriken ”Assistansfusk för miljoner - nu ska fler bolag granskas” skriver Dagens Nyheter idag om att Försäkringskassan ska fortsätta sin granskning av assistansbranschen. RBU anser att det är viktigt att oseriösa aktörer avslöjas och lagförs i den mån det begås brott med assistansersättning. Men det finns en risk att det sprids missuppfattningar om att fusk och kriminalitet är mer utbrett inom assistansersättningen än inom andra ersättningar från Försäkringskassan.

Sanningen är att Försäkringskassans utredningar av misstänkta oegentligheter inom assistansersättningen i betydligt lägre grad leder till åtgärder som återkrav och polisanmälan än inom exempelvis barnbidrag, bostadsbidrag, sjukpenning och tillfällig föräldrapenning. Under 2014 låg Försäkringskassans beslutade återkrav och skadestånd inom assistansersättning på 0,16 procent av den totalt utbetalda ersättningen.

- Vi står självklart bakom Försäkringskassans och andra myndigheters arbete med att granska och där det är befogat lagföra oseriösa aktörer inom assistansersättningen. Men vi oroas av att det sprids en bild av att oegentligheter och brottslighet är större inom assistansersättningen än inom andra ersättningar när det i själva verket tycks vara tvärtom, säger Maria Persdotter, förbundsordförande i Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU). Våra medlemmar med behov av personlig assistans märker tydligt av ett ökat misstänkliggörande som är kopplat till den mediebild som finns av assistansersättningen.

Maria Persdotter, förbundsordförande i RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, e-post maria.persdotter@rbu.se , telefon 0722-50 88 31
Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU företräder familjer som har barn och unga med olika typer av rörelsehinder, bland annat cerebral pares (cp), ryggmärgsbråck, och muskelsjukdomar. RBU arbetar för att förändra attityderna i samhället och skapa bättre förutsättningar för barn med funktionsnedsättning.


Kontakt


Maria Persdotter

Förbundsordförande

maria.persdotter@rbu.se

072-250 88 31

Daniella Ås

Kommunikatör

daniella.as@rbu.se

070-934 91 78

Nawfal Naji

Förbundsjurist

nawfal.naji@rbu.se

076-947 75 76