Den 10 juni hålls en avslutningsceremoni på Södertörns högskola för den första kullen studenter som tar lärarexamen från Interkulturell lärarutbildning riktad mot förskola, kombinationsutbildning. Studenterna, som hade minst fem års arbetslivserfarenhet som barnskötare innan de påbörjade sina studier, har under tre år kombinerat heltidsstudier med halvtidsarbete.

Interkulturell lärarutbildning riktad mot förskola, kombinationsutbildning. Studenterna, som hade minst fem års arbetslivserfarenhet som barnskötare innan de påbörjade sina studier, har under tre år kombinerat heltidsstudier med halvtidsarbete.

I morgon tar den första kullen studenter lärarexamen från Interkulturell lärarutbildning riktad mot förskola, kombinationsutbildning, vid Södertörns högskola. Studenterna, som har arbetat som barnskötare i minst fem år innan de påbörjade sina studier, har under tre år kombinerat arbete och studier med mycket gott resultat och är nu färdigutbildade förskollärare.

Södertörns högskolas lärarutbildningar har en interkulturell profil. Det betyder att studenterna får särskilda kompetenser för att kunna utföra sitt arbete eftersom skolan och förskolan är idag en mångkulturell arena, där frågor som etnicitet, klass, kön och sexualitet är centrala.

– Utbildningen kom till 2008 som ett gemensamt initiativ mellan Södertörns högskola och kommunerna i Stockholms län och ett sätt att möta den enorma efterfrågan på förskollärare i Stockholmsregionen. säger Magnus Mörck, administrativ chef för lärarutbildningen.

Idag går ca 400 studenter den här utbildningen och nu tar knappt 70 av dem examen.

– Studenterna har gjort ett jättejobb för att klara både heltidsstudier och deltidsarbete. Men de har också bidragit med sina erfarenheter och perspektiv till oss lärarutbildare, säger Lisa Öberg föreståndare för lärarutbildning och lärare på utbildningen.

– Studenter som idag väljer att utbilda sig till förskollärare kommer ut på en mycket gynnsam arbetsmarknad. Vi vet också att våra studenter är särskilt eftersökta på grund av de kompetenser som de har fått för att kunna arbeta i dagens mångkulturella samhälle, säger Lisa Öberg avslutningsvis.

Välkommen till avslutningsceremonin!
En avslutningsceremoni hålls för samtliga lärarstudenter som tar sin examen vid Södertörns högskola den 10 juni klockan 14.00 – 16.00 i lokal Aulan, Södertörns högskola, Alfred Nobels allé 7 i Flemingsberg.

Kontakt
Lisa Öberg, föreståndare för lärarutbildningen vid Södertörns högskola: 070-608 01 96
Eleonor Björkman, informatör Södertörns högskola: 070-286 13 32Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.


Kontakt


Jenny Tirén Berg

Kommunikatör

jenny.tiren.berg@sh.se

072-236 05 43

Sophia Nilsson

Forskningskommunikatör

sophia.nilsson@sh.se

08-6084000

0722-101453

Emma Williams

Forskningskommunikatör

emma.williams@sh.se

0722088876