X-Mobil är den första i sitt slag inom science center-sfären, ett mobilt Science Center på temat energi, fullt med experiment och klurigheter. På torsdag kl 17.30 på N. Långgatan 1 (utanför reklambyrån Kreations lokaler) sker den högtidliga avtäckningen. I sommar kommer Experimentlabbet i Kalmar ge sig ut på vägarna med sin mobila experimentutställning X-Mobil.

X-Mobilen vänder sig dels till allmänheten, där den kommer resa runt på olika event och anläggningar för öka intresset och kunskaperna om energifrågor hos allmänheten. Dels kommer X-Mobilen användas för lärarfortbildning inom energiområdet för pedagoger i hela Kalmar län. I sommar kommer man kunna besöka X-Mobil på många ställen runt om i länet, bland annat på Maxis parking, i Alby, på Stensö Camping, Strand i Borgholm och under Saxnäsdagen.

-          ”X-mobile är ensamt i sitt slag inom science center sfären, ingen annanstans i Sverige finns ett mobilt science center där vi kommer ut till skolorna med vår verksamhet vilket medför att vi i högre grad har möjlighet att påverka innehåll och kvalitet inom NOT (Naturvetenskap och Teknik) området samt skapa förutsättningar för fler pedagoger som genomgår fortbildningar inom NOT området.” säger Bernth Norén, verksamhetsansvarig på Experimentlabbet i Kalmar, en del av Energikontor Sydost.

I Oskarshamns kommun kommer Experimentlabbet att under fem år utbilda samtliga pedagoger F-6 och därmed skapa en högre kvalitet och kompetens hos pedagogerna inom NOT-området. För allmänheten innebär vår verksamhet att vi når våra målgrupper på fler ställen, i fler miljöer. Inom energiområdet arbetar vi för att skapa förändringar i attityd och beteende för att nå vårt mål om en hållbar livsstil och utveckling i regionen.

Experimenlabbets uppgift är att öka unga människors intresse för naturvetenskap och teknik. Här får barn och vuxna möjligheter att på ett lekfullt och lustfyllt sätt lära sig mer om teknik, fysik, biologi, kemi och miljökunskap, genom spännande aktiviteter, utställningar och experiment som gör det lättare att förstå hur vår värld fungerar!

Det är Experimentlabbet i Kalmar och Energikontor Sydost som ligger bakom projektet X.-Mobil. Bilen har byggts med stöd av Regionförbundet och Länsstyrelsen i Kalmar län samt Energimyndigheten.

För mer information kontakta Experimentlabbets verksamhetsansvarig Bernth Norén, tel: 0480-76 05 67, mob: 070-525 51 79, epost: bernth.noren@energikontorsydost.se
Energikontor Sydost arbetar med förnybar energi och energieffektivisering för en minskad klimatpåverkan och hållbar regional utveckling. Arbetet utförs i nära samverkan med privata och offentliga aktörer i sydöstra Sverige, samt myndigheter och europeiska partners.


Kontakt


Johanna Wallin

Kommunikatör

johanna.wallin@energikontorsydost.se

0709-21 60 56