Avtalet om nattjour i Strömstad förlängs till och med 31 mars 2016. Det beslutade norra hälso- och sjukvårdsnämnden vid sitt sammanträde 26 november.

Nämnden beslutade bland annat också om avtal med kommunerna om Samverkande sjukvård och detaljbudget för 2016.

Nattjour i Strömstad

Hälso- och sjukvårdsnämnden har avtal med företaget Jocema AB om jourcentralsverksamhet nattetid kl. 22.00 – 08.00 på Strömstads sjukhus. En översyn av jourcentralsverksamheten i norra Bohuslän pågår, och i väntan på att denna blir klar är parterna överens om att förlänga avtalet till och med 31 mars 2016.

Nya avtal om Samverkande sjukvård

Hälso- och sjukvårdsnämnden godkände nya avtal om Samverkande sjukvård med kommunerna i området. Avtalens innehåll och ersättningsmodeller varierar något, men handlar bland annat om att kommunernas sjuksköterskor kan göra hembesök på uppdrag av sjukvårdsrådgivningen 1177. I flera kommuner görs även insatser på uppdrag av SOS Alarm 112.

Detaljbudget 2016 i balans

Nämnden fastställde detaljbudget för 2016. Budgeten visar på en ekonomi i balans.
Bland utmaningarna under året nämns överenskommelsen med NU-sjukvården, som i likhet med flertalet sjukhus i Västra Götalandsregionen har ekonomiska problem.

Övriga beslut

  • Nattöppet på jourcentralen i Uddevalla från 1 februari. Se separat pressmeddelande
  • Nämnden förlängde avtalet med Kuling Rehab och Hälsa AB om bassängverksamhet i Lysekil, att gälla även under 2016.
  • Nämnden beslutade att tillföra resurser till ungdomsmottagningarna i området, i enlighet med uppdrag från regionstyrelsen.
  • Nämnden fastställde handlingsplan för kommunikation 2016. Planen omfattar medborgardialog, dialogmöten med brukar- och patientorganisationer, samt informationsinsatser som pressmeddelanden, annonsering och webbplats.
  • Nämnden godkände plan för intern styrning och kontroll 2016. Planen innehåller bland annat riskanalys och kontrollplan, med utgångspunkt i nämndens Mål och Inriktning 2016-2018 och de uppdrag och ansvar som nämnden har enligt sitt reglemente.
  • Nämnden godkände överenskommelse med Sahlgrenska universitetssjukhuset om region- och rikssjukvård (högspecialiserad vård).
  • Nämnden godkände överenskommelse 2016 med styrelsen för NU-sjukvården om insatser för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess.
  • Ordföranden fick i uppdrag att i samråd med övriga partier representera nämnden när samråd ska ske med styrelsen för NU-sjukvården när det gäller ett uppdrag från regionfullmäktige om att ta fram åtgärdsplaner för ekonomisk balans i NU-sjukvården.

Kontakt

Ulrik Hammar (FP), ordförande, 070-948 04 88, Angelica Lundgren-Bielinski (M), 1:e vice ordförande, 073-332 06 80, Kenneth Borgmalm (S), 2:e vice ordförande, 070-306 74 10

Kommunikatör: Jörgen Andersson, Koncernkontoret, 076-112 21 68

Om norra hälso- och sjukvårdsnämnden

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden är en av fem hälso- och sjukvårdsnämnder i Västra Götalandsregionen.

Nämnden företräder dig som bor i Bengtsfors, Dals-Ed,  Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg och Åmål

Nämnden ansvarar för att göra behovsanalyser och prioriteringar. Kunskapen om vilka behov befolkningen har styr nämndens beställningar och avtal om primärvård, tandvård, sjukhusvård, folkhälsoinsatser och insatser för personer med funktionsnedsättning.


Bifogade filer

 Release


Taggar

HSN N

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik.


Kontakt


Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Patrik Rosell

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se