Barn som ammas löper mindre risk att drabbas av fetma tack vare gynnsamma bakterier i tarmen. Det visar ny forskning från Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska akademin.

Sedan tidigare är det känt att spädbarn som ammas löper lägre risk att drabbas av fetma. Nu kan forskare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska akademin visa att det bland annat beror på att amning gynnar en bra tarmflora.
– Vid amning ökar laktobakterier och dessa utkonkurrerar de bakterier som ökar risken för fetma. Vi tror att om man tidigt i ett barns liv ger dem dessa bra bakterier så kan man minska risken att de drabbas av fetma, säger Jovanna Dahlgren, docent och chef på Tillväxtcentrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Ger hopp om förebyggande fetmabehandling

Upptäckten väcker en förhoppning om att kunna ändra tarmfloran hos de barn som inte ammas för att på så sätt minska risken att de drabbas av fetma och övervikt.
– Vi tror att det är lättare att ändra tarmfloran desto yngre barnet är, helst när det är 3-4 månader gammalt. När barnet blir äldre är det nämligen svårare att påverka tarmfloran och den går ofta tillbaka till hur den var från början, säger Jovanna Dahlgren.

Ska försöka ändra tarmfloran

Nästa steg blir därför att testa att ge spädbarn probiotika, den bakteriekultur som finns hos barn som har fått amma. Förhoppningen är att det ska leda till att man permanent ändrar barnets bakterieflora och barnet får bättre skydd mot fetma. För att testa sådan behandling på spädbarn har forskningsgruppen tillsammans med Wallenberglaboratoriet fått 31 miljoner kronor tilldelade till sig från Wallenbergsstiftelsen.

Mer om studien:
I studien ingick 400 barn som följdes från födseln till fem års ålder. Med regelbundna mellanrum togs avföringsprover som visade vilka bakterier barnet hade i magen. Man fann då att barn som fått amma hade den mer gynnsamma bakteriefloran.

Kontaktpersoner:

Jovanna Dahlgren, (docent och barnläkare), Chef vid Växthuset (Göteborg Pediatric Growth Research Centre), Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus. Tel. 0702-750233.

Josefine Roswall (doktorand och barnläkare) Halmstad barnklinik. Tel. 035-174386.


Kontakt


Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst

massmedia.su@vgregion.se

031-342 96 00

Anders Goliger

Kommunikationsdirektör

anders.goliger@vgregion.se

031-3421000