Idag överlämnade Socialstyrelsen sitt svar på ett regeringsuppdrag om konsekvenserna av de senaste årens snävare praxis för beslut om personlig assistans. Några av Socialstyrelsens slutsatser är att barn är överrepresenterade bland de som får indragen assistans och att detta på sikt kan påverka möjligheten för barn med funktionsnedsättning att kunna växa upp hemma i sin familj.

-Socialstyrelsen bekräftar det som RBU har larmat om under lång tid. Kommunerna har inte kapacitet att möta assistansbehoven som läggs i deras knä när regeringen drar ner på assistansersättningen. Nu finns ytterligare en rapport som bekräftar det och det måste vara uppenbart även för regeringen att detta inte kan få fortgå, säger Maria Persdotter, förbundsordförande i RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar.

Den förändrade tillämpningen har fått konsekvenser för barn med funktionsnedsättning, särskilt för de med stora behov av stöd med egenvård. Barn är överrepresenterade i den grupp som påverkats av förändringen. Socialstyrelsens enkät visar att cirka 40 procent av de som berörs av domarna är barn. I befolkningen i stort utgör barn 20 procent.

-Dagens rapport visar att det framför allt är barn och deras familjer som drabbas av regeringens besparingspolitik. Socialstyrelsen konstaterar att det inte finns några bra alternativ till personlig assistans för många av dessa familjer. Vi ser en mycket obehaglig utveckling där barnboenden åter är på framväxt, inte på grund av att dessa efterfrågas som förstahandsalternativ av familjerna, utan för att den personliga assistansen dras in. Att föräldrar tvingas lämna bort sitt barn för att inget annat stöd erbjuds, det är katastrof och en skam för ett välfärdssamhälle, säger Maria Persdotter.

Regeringen har tidigare sagt att man velat invänta den rapport som presenterades idag innan man eventuellt tar initiativ till förändringar.

-Den här assistanskrisen har fått pågå alldeles för länge. Regeringen måste agera nu, det finns inte tid att vänta till efter valet 2018, säger Maria Persdotter.

Här finns Socialstyrelsens pressmeddelande och rapport.Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU företräder familjer som har barn och unga med olika typer av rörelsehinder, bland annat cerebral pares (cp), ryggmärgsbråck, och muskelsjukdomar. RBU arbetar för att förändra attityderna i samhället och skapa bättre förutsättningar för barn med funktionsnedsättning.


Kontakt


Maria Persdotter

Förbundsordförande

maria.persdotter@rbu.se

072-250 88 31

Daniella Ås

Kommunikatör

daniella.as@rbu.se

070-934 91 78

Nawfal Naji

Förbundsjurist

nawfal.naji@rbu.se

076-947 75 76