Regeringens budget möter stark kritik från företrädare för barn med funktionsnedsättning. Samtidigt som regeringen idag presenterar reformer för 40 miljarder beräknas staten spara mer än 7 miljarder inom personlig assistans jämfört med anslagna medel under 2016 och 2017.*

- 40 miljarder till reformer men inte en krona till LSS, trots den nedmontering av bland annat personlig assistans som slagit stenhårt mot barn och vuxna med omfattande funktionsnedsättningar. Det är obegripligt att regeringen inte rättar till sin felaktiga politik. Det säger Maria Persdotter, förbundsordförande i RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar i en kommentar till budgeten.

- Regeringen fortsätter på sin kallsinniga linje. Inte med ett ord nämner man personer med assistans i budgeten, trots alla larm om hur människor drabbas av besparingarna. Om jag säger att jag är besviken så har jag inte tagit i, säger Maria Persdotter.

 

* Källa: Försäkringskassans rapport 2017-05-03 - Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2017–2021. (Dnr 308-2017), sidan 30.Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU företräder familjer som har barn och unga med olika typer av rörelsehinder, bland annat cerebral pares (cp), ryggmärgsbråck, och muskelsjukdomar. RBU arbetar för att förändra attityderna i samhället och skapa bättre förutsättningar för barn med funktionsnedsättning.


Kontakt


Maria Persdotter

Förbundsordförande

maria.persdotter@rbu.se

072-250 88 31

Daniella Ås

Kommunikatör

daniella.as@rbu.se

070-934 91 78

Nawfal Naji

Förbundsjurist

nawfal.naji@rbu.se

076-947 75 76