Samhällets stöd till barn med funktionsnedsättning minskar. Det visar Socialstyrelsens nya lägesrapport om insatser för personer med funktionsnedsättning.

- Våra medlemmar berättar om ett allt hårdare klimat där det sparas pengar på barn med de allra största behoven, säger Maria Persdotter, förbundsordförande i RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar. Både korttidsvistelse och korttidstillsyn har minskat de senaste åren, och det ökar trycket enormt på redan hårt pressade föräldrar.

Det finns en grupp som beviljas allt färre insatser enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, och det är barn med funktionsnedsättning. Sedan 2007 har antalet barn som beviljas korttidsvistelse, där läger och kortare tid på korttidshem eller hos korttidsfamilj ingår, minskat med 5 procent. Under samma period har insatsen korttidstillsyn, som ska ge en trygg och meningsfull fritid före och efter skolan samt på skollov och andra ledigheter, minskat med 15 procent. Ser man till befolkningstillväxten blir minskningen ännu tydligare. Allt enligt Socialstyrelsens lägesrapport.

Många barn förlorar också den statliga assistansersättningen som Försäkringskassan beslutar om. Ibland får familjerna istället andra insatser som beviljas av hemkommunen, men det finns också en stor grupp som inte får några insatser alls efter att assistansersättning dragits in.

- Att leva med ett barn med funktionsnedsättning är många gånger tufft. Men när dessutom helt livsnödvändigt stöd dras in, då kraschar många familjer, säger Maria Persdotter. När det nu går så bra för svensk ekonomi så är det bedrövligt att det ska behöva sparas in på en grupp med mycket omfattande behov: barn med funktionsnedsättning.Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU företräder familjer som har barn och unga med olika typer av rörelsehinder, bland annat cerebral pares (cp), ryggmärgsbråck, och muskelsjukdomar. RBU arbetar för att förändra attityderna i samhället och skapa bättre förutsättningar för barn med funktionsnedsättning.


Kontakt


Maria Persdotter

Förbundsordförande

maria.persdotter@rbu.se

072-250 88 31

Daniella Ås

Kommunikatör

daniella.as@rbu.se

070-934 91 78

Nawfal Naji

Förbundsjurist

nawfal.naji@rbu.se

076-947 75 76