SVT Uutiset har rapporterat om att utsatta EU-medborgare sover på Sverigefinska skolans skolgård. När socialborgarrådet fick vetskap om detta kontaktades Socialförvaltningen och EU-teamet skickades dit, den gången fanns ingen där men EU-teamet kommer kontinuerligt att åka till platsen. Samtidigt kontaktades även polisen som meddelade att man skulle bevaka platsen.

- Barn ska känna sig trygga i skolan och på skolgården. Därför är det oacceptabelt att personer övernattar på skolgården och använder den som sin toalett, säger Åsa Lindhagen (MP), socialborgarråd i Stockholms stad.

EU-teamet är ett uppsökarteam med socionomer med hög språkkompetens som arbetar särskilt med gruppen utsatta EU-medborgare. De informerar om härbärgen där det finns tomma platser och för en dialog om vilka övriga stödinsatser som staden ger. Stockholms stad har fördubblat antalet platser på härbärgen för utsatta EU-medborgare sedan maktskiftet.

- Det är otroligt viktigt att vi skiljer på polisen och socialtjänstens uppdrag här. Polisen ska se till att lag och ordning följs och socialtjänsten arbetar med att ge stöd och hjälp till utsatta människor. Det ena utesluter inte det andra. Det fanns liknande problem på den här skolan för några år sedan. Då lyckades vi lösa situationen och det är jag övertygad om att vi kommer göra nu också, säger Åsa Lindhagen (MP). 

För vidare information

Cecilia Engström, pressekreterare, 076-122 96 22
cecilia.engstroem@stockholm.se

Miljöpartiet de gröna i Stockholms stad

Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35 Stockholm
08-508 29 000 (växel)

www.mp.se/stockholm
www.twitter.com/MP_Sthlms_Stad
www.instagram.com/mp_sthlms_stad
Kontakt


Mårten Roslund

Pressekreterare

marten.roslund@stockholm.se

0761-22 96 25

Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02